Audit IATF a nápravné opatrenia

 

Stresuje Vás blížiaci sa audit? Pozrime sa naň trochu inak, tentokrát pozitívne...

Panika! – bude audit
Mnohí považujú interný audit za stratu času, resp. za ďalšiu odfajknutú činnosť nevyhnutnú na udržanie certifikácie spoločnosti. Niektorí interní audítori pristupujú k auditu ako detektívi, hľadajú problémy a zamestnanci zaujímajú postoj sebaobrany poskytovaním nepravdivých údajov alebo skrývaním dôležitých informácií. Toto nie je zmyslom auditu.

Audit prináša reálne zlepšenie
Uveďme veci na správnu mieru. Interný audit je pre vlastníka procesu neoceniteľný a otvára mu oči, aby nazrel hlbšie do svojho procesu a našiel príležitosť na zlepšenie. Pomáha mu vytvoriť rýchlejší, efektívnejší a účinnejší proces. Zmysluplný a bezchybový proces Vám v neposlednom rade prinesie oveľa väčšie uspokojenie ako práca s nezmyselnými krokmi a postupmi.

Nápravné opatrenia nie sú nevyhnutné zlo
Nápravné opatrenia nie sú len ďalšou nepríjemnou činnosťou vyplývajúcou z IATF 16949. Sú naopak jedným z najlepších nástrojov neustáleho zlepšovania.  Okrem rýchleho riešenia problému, slúžia na identifikáciu a úspešné odstránenie základnej príčiny nezhody. 

Nezhoda a proces nápravných opatrení
Ak zistíte nezhodu (napríklad chyba na produkte), prvým krokom je opraviť zdroj problému, aby neprichádzali ďalšie sťažnosti od zákazníkov. Toto sa nazýva náprava. Len čo dôjde k náprave, treba preskúmať hlavnú príčinu problému, čiže skutočný zdroj. Následne urobíte nápravné opatrenie, aby sa vzniknutá chyba v budúcnosti už nezopakovala. 

Príklad
Vysvetlíme si to na zariadení, ktoré sa pokazilo z dôvodu chýbajúcej pravidelnej údržby. Okamžitou potrebou je opraviť zariadenie a poslať upomienku na dôležitosť pravidelnej údržby. Tým však neurobíte nič pre odstránenie základnej príčiny poruchy. Pomocou nápravných opatrení určíte príčinu, pre ktorú chýbala pravidelná údržba. Je možné, že toto zariadenie bolo pridané po poslednej aktualizácii plánu údržby.  Bez ohľadu na hlavnú príčinu, jej odstránením prostredníctvom procesu nápravných opatrení môžete zaistiť, aby sa už v budúcnosti chyba nezopakovala.

Cesta k neustálemu zlepšovaniu
Ak si nájdete čas a odhalíte hlavnú príčinu nezhody a budete ju riešiť nápravnými opatreniami, pravdepodobne narazíte na viac informácií, ktoré môžete použiť na zlepšenie tohto ako aj ďalších procesov. Možno zistíte, že podobné poruchy zariadenia spôsobili niekoľko nezhôd, a tieto informácie môžete použiť na implementáciu zlepšovacej iniciatívy zameranej na pravidelnú údržbu vo vašej spoločnosti. Alebo možno poruchy zariadenia viedli k mnohým prípadom strateného času, v takom prípade by prehodnotenie plánu údržby tiež prinieslo zlepšenie.