3 ÚROVNE FMEA ŠKOLENÍ PODĽA CIEĽOVÝCH SKUPÍN

Školenie FMEA ponúkame vo viacerých verziách. Dôležité je poznať cieľovú skupinu účastníkov, ich znalostnú úroveň a prax.

 

FMEA basic - 1. stupeň
Základný modul, ktorý oboznamuje s metódou FMEA v súvislosti s požiadavkami OEM a IATF 16949. Predstavíme Vám rôzne typy FMEA: systémová, produktová, procesná FMEA ako analýza rizika v priebehu vzniku produktu, reverzná FMEA pre overenie stanovených opatrení, metóda hodnotenia a následných činností, Control plan. FMEA basic je vstupnom predpokladom pre úspešné absolvovanie ďalších úrovní FMEA). Modul je vhodný pre členov FMEA tímu.

FMEA vedúci / inšpektor* new– 2. stupeň
Rozšírený modul v podobe workshopu, doplnený o problem solving proces. Zahŕňa samotné spracovanie FMEA. Môže byť zameraný len na procesnú alebo dizajnovú FMEA. Rola inšpektora je spôsobilá overiť metodickú správnosť a praktickú funkčnosť FMEA na odbornej úrovni, ako aj posúdiť nezávislosť vedúceho FMEA.
Modul vhodný pre vedúcich FMEA tímu.

FMEA moderátor – 3. stupeň
Modul spája rozšírené informácie o metóde FMEA s praktickými cvičeniami a softskills schopnosťami – komunikácia, prezentácia a vyjednávanie. Odporúčame pre moderátorov, inšpektorov a vedúcich FMEA tímu.

Poradenstvo/konzulting FMEA
Podpora je zameraná na moderáciu FMEA, konzultáciu pri stanovení a realizácii analýzy rizika, overenie funkcie procesu FMEA, prácu v tíme.