Certifikáty a karty audítora VDA QMC platné do 30.6.2020


VDA QMC vydalo v marci 2020 dôležité upozornenie ohľadom mimoriadnej situácie s pandémiou COVID-19, týkajúce sa platnosti certifikátov a kariet audítora. V tejto správe Vám prinášame krátke zhrnutie.

 

Audítorské osvedčenia a karty VDA QMC a jej licenčných partnerov platia tri roky. Audítori musia požiadať o predĺženie alebo rekvalifikáciu mesiac pred uplynutím ich platnosti. Na udržanie kvalifikácie musia za obdobie platnosti certifikátu vykonať určitý počet auditov (najmenej 5 v prípade VDA 6.3, čo je spolu 10 auditných dní a najmenej 3 v prípade IATF 16949 kvalifikácie 1. a 2. stranou) ako aj účastniť sa školení. Je to podmienkou pre predĺženie platnosti uvedených dokladov.

Vzhľadom na rešpektovanie všeobecných nariadení a nemožnosti zúčastňovať sa školení a vykonávať audity je vydané osobitné nariadenie:

Audítori, ktorí nie sú schopní poskytnúť potrebné dôkazy o udržaní svojej kvalifikácie do konca prvej polovici roka 2020, majú predĺženú lehotu do konca roka 2020. To znamená, že certifikáty VDA 6.3 a IATF 16949 zostávajú v platnosti do 31. decembra 2020. V závislosti od aktuálneho vývoja COVID-19 budú priebežne vydávané ďalšie opatrenia.