Asertivita

Cieľ:

Cieľom programu je optimalizácia komunikácie hlavne v oblasti náročnejších situácií.

 

Cieľová skupina:

Zamestnanci a manažéri zo všetkých oblastí výrobnej aj nevýrobnej sféry.

 

Tréningové prínosy:

 • vyššia sebareflexia správania sa pracovníkov
 • konštruktívnejšie a efektívnejšie správanie sa pracovníkov hlavne v kolíznych a nepríjemných situáciách
 • prevencia zbytočného napätia a nedorozumení
 • zvýšenie sebavedomia pracovníkov
 • zlepšenie pracovnej atmosféry

 

Obsah:

 • asertívna filozofia
  • ako východisko efektívnej komunikácie
 • sebadiagnostika: uvedomenie si osobne preferovaných spôsobov jednania
 • rozlišovanie základných typov správania u seba i u iných:
  • priamej a skrytej agresivity
  • submisivity
  • rôznych foriem manipulácií
 • asertívne práva
  • identifikácia postojov, ktoré umožňujú neutralizovať pokusy o manipuláciu
 • asertívne postupy a techniky
 • nácvik konkrétnych asertívnych zručností v bežných pracovných situáciách:
  • zručnosť požiadať o láskavosť
  • zručnosť  povedať nie: rôzne techniky účinného a slušného odmietnutia,  zvládnutie vlastných pocitov viny
  • zručnosť účinné uplatňovať oprávnenú požiadavku: aj voči neochotnému alebo agresívnemu partnerovi
  • zručnosť konštruktívne vyjadriť kritiku: aby neiniciovala konflikt, ale riešila problém
  • zručnosť primerane reagovať na neoprávnenú  kritiku a  osobné útoky
  • zručnosť dosiahnuť kompromis tam, kde je možný a prijateľný

 

Trvanie:

2 dni.

 

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

 

Poskytované benefity:

 • Komplexné výukové materiály
 • Skúsený školiteľ
 • Príjemná školiaca atmosféra s najlepším servisom
 • Certifikát
 • Dostatočný priestor pre výmenu skúseností a vedomostí

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov