TÍMOVÁ PRÁCA A SPOLUPRÁCA S VYUŽITÍM EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE (EQ)

Program tréningu zaujímavou, zábavnou interaktívnou formou prevedie účastníkov úskaliami fungovania tímov a ukáže ako optimalizovať tímové procesy s využitím toho, čo sa zvykne nazývať emocionálnou či sociálnou inteligenciou. EQ je pomerne nová požadovaná zručnosť na pracovisku.

Účasťou na školení získate:

 • lepšie sebapoznanie
 • rozvoj osobnostného potenciálu
 • vyššia individuálna vyrovnanosť a sebaistota
 • lepšia komunikácia
 • efektívnejšia spolupráca
 • rozlišovanie konštruktívnych postupov
 • vyššia motivovanosť

Obsah školenia

 • Čo je emočná a sociálna inteligencia
 • Synergická spolupráca – od čoho závisí
 • Každý je iný – tímové roly
 • Tímové pravidlá a normy
 • Súdržnosť a napätie v tíme – „všetkého veľa škodí“
 • Vývoj tímu – výkonová a emočná stránka
 • Dôvera v tíme
 • Konštruktívna komunikácia
 • Vecná, vzťahová a emočná rovina komunikácie
 • Tímové riešenie problémov

Tím je spojený spoločným cieľom a je nevyhnutné aby sa vedel:

- dohodnúť na postupe,
- hľadať príčiny a riešenia problémov,
- robiť spoločné rozhodnutia a zvládnuť pri tom aj konflikty.


Tím má vnútornú dynamiku, je skupinou ľudí, ktorí majú nejaké vlastnosti, v kontakte medzi sebou musia zvládnuť komunikáciu a rôzne názorové aj osobné nezhody, emócie, vytvárajú si určité pravidlá spolupráce a pracovnú atmosféru.

Preto je pre efektivitu tímu potrebná nielen odbornosť, ale aj sociálna a emočná vnímavosť.

Všetko, čo je základom budovania uspokojivých a konštruktívnych medziľudských vzťahov. 


Trvanie školenia: 2 dni