Budovanie tímu

Dovoľte vašim pracovníkom spoznať sa lepšie navzájom nielen v pracovnom procese. Cez našu tréningovú aktivitu spoznajú nielen kolegov, ale aj samých seba a tak si upevnia dobré vzťahy a konštruktívne správanie. Vašej firme to prinesie lepšie fungujúci tím pracovníkov.

 

Cieľ:

Cieľom programu je podpora efektívnych prvkov spolupráce a objavenie priestoru pre ich ďalší rozvoj. Program odhalí rezervy aj v postupoch riešenia problémov či zvládania rozdielnych názorov a záujmov. Poskytne inšpiráciu pre nové postupy.

Tím je spojený spoločným cieľom a musí realizovať rôzne procedúry (procesy): musí sa dohodnúť na postupe, hľadať príčiny a riešenia problémov, robiť spoločné rozhodnutia a zvládnuť pri tom aj konflikty. Tím je skupinou ľudí, ktorí majú nejaké vlastnosti, v kontakte medzi sebou musia zvládnuť komunikáciu a rôzne názorové aj osobné nezhody, vytvárajú si určité pravidlá spolupráce a pracovnú atmosféru.

Program zaujímavou, zábavnou interaktívnou formou prevedie účastníkov úskaliami fungovania tímov a ukáže ako optimalizovať tímové procesy.

 

Cieľová skupina:

Pracovníci, manažéri a lídri zo všetkých oblastí výrobnej aj nevýrobnej sféry.

 

Obsah:

 • Výkon tímu a podmienky synergie
 • Štruktúra tímu – tímové roly
 • Tímové pravidlá a normy
 • Súdržnosť a napätie v tíme – „všetkého veľa škodí“
 • Vývoj tímu – ako neuviaznuť v neproduktívnom štádiu
 • Komunikácia a dôvera v tíme
 • Tímové procedúry - procesy v praxi:
  • - postupy riešenia problémov
  • - spätná väzba
  • - spätná väzba
  • - rozhodovanie v tíme
  • - zvládanie konfliktov názorov (príp. osobných konfliktov)
  • - facilitácia tímových procesov

 

Trvanie:

2 dni.

 

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov