Škola pre majstrov a predákov - manažérske zručnosti

Základné informácie
Tento tréning poskytuje skupine majstrov a predákov

 • rozvoj manažérskeho potenciálu
 • efektívnejšie využívanie nástrojov vedenia pracovníkov
 • individualizácia prístupu k ľuďom
 • zvládanie náročných situácií pri vedení pracovníkov
 • kvalitnejšie výkony

Cieľ školenia
Cieľom programu je rozvoj riadiacich zručností majstrov a predákov a ich zručnosti zvládať bežné aj náročnejšie pracovné situácie pri vedení pracovníkov a optimalizácia ich výkonu.

Cieľová skupina
Tréning je určený majstrom, predákom a pracovníkom, ktorí si želajú zvýšiť kompetencie v manažérskej zručnosti.

Obsah

Riadenie výkonu pracovníkov

 • kotvy riadenia výkonu: vedieť, chcieť, môcť
 • zadávanie úloh a ich kontrola
 • hodnotenie výkonu a spätná väzba

Komunikácia je základ

 • čo robí komunikáciu efektívnou
 • konštruktívna a deštruktívna komunikácia

Prakticky o pracovnej motivácii

 • čo všetko motivuje a demotivuje
 • aké konkrétne motivačné možnosti má manažér
 • ako si poradiť so spravodlivosťou
 • očakávania a spokojnosť pracovníkov

Štýly vedenia ľudí a flexibilita manažéra

 • prístup zodpovedajúci situácii, typu úlohy a individualite pracovníka
 • ako efektívne prikazovať, viesť (koučovať) a podporovať pracovníkov
 • „tvrdo“ na problém – „mäkko“ na ľudí

Manažér v každodennej praxi

 • oznamuje nepopulárne rozhodnutie
 • zvláda odpor k zmene a nespokojnosť
 • prejavuje uznanie a povzbudzuje
 • kritizuje a reaguje na kritiku

Trvanie
1 deň (v prípade záujmu 2 dni)

Doklad o absolvovaní
Po úspešnom absolvovaní školenia a úhrade faktúry získajú účastníci Certifikát o absolvovaní kurzu “Manažérske zručnosti”