Leadership

Cieľ:

Cieľom programu je rozvoj zručností lídra: získavania ľudí pre firemné ciele, dosahovanie ich zodpovednosti a samostatnosti – optimalizácie výkonu.

 

Cieľová skupina:

Manažéri a lídri zo všetkých oblastí výrobnej aj nevýrobnej sféry.

 

Tréningové prínosy:

 • rozvoj potenciálu role lídra
 • skvalitnenie vedenia ľudí, hlavne v oblasti motivácie
 • efektívnejšie využívanie nástrojov vedenia ľudí
 • individualizácia prístupu k ľuďom
 • vyššia zodpovednosť a samostatnosť pracovníkov
 • kvalitnejšie výkony

 

Obsah:

 • prečo vás pracovníci potrebujú ako lídra?
   
 • čo je „leadership“ – nestačí byť manažérom?
  • manažéri a lídri
  • aktuálne a rozvíjajúce sa trendy leadershipu
 • štýly vedenia ľudí
  • identifikácia vlastného štýlu vedenia
  • výhody a úskalia  jednotlivých štýlov vedenia v závislosti na situácii – situačné vedenie
 • vedenie a úroveň rozvoja pracovníka a tímu
  • každý pracovník je iný – má iné praktické schopnosti a inú pracovnú motiváciu – ako sa orientovať?
 • flexibilita lídra
  • vedenie ľudí je viac ako prideľovanie úloh a kontrola
  • ako v konkrétnych situáciách efektívne:
  • nariaďovať
  • presvedčovať
  • motivovať
  • koučovať
  • delegovať
 • leadership v každodennej praxi
  • oznamujete nepopulárne rozhodnutie
  • dávate spätnú väzbu – pozitívnu aj negatívnu
  • čelíte odporu k zmene
  • kontrolujete a hodnotíte
  • uzatvárate dohodu o cieli
  • riešite s pracovníkom jeho problematickú výkonnosť

 

Trvanie:

2 dni.

 

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.