Lektorské zručnosti

Cieľ:

Samostatná a profesionálna príprava a realizácia vzdelávacích aktivít.

 

Cieľová skupina:

 • ľudia, ktorých súčasťou práce je vzdelávanie iných
 • interní lektori

 

Tréningové prínosy:

 • schopnosť samostatne nadizajnovať a realizovať vzdelávací program
 • používanie efektívnych metód učenia adekvátne cieľu vzdelávania a potrebám účastníkov
 • schopnosť pripraviť transfer teoretických vedomostí do praktických situácií
 • umenie zaujať a motivovať
 • zvládanie náročných situácií a problémového správania účastníkov vzdelávania
 • efektívnejšia práca s informáciami

 

Obsah:

 • trendy vzdelávania
 • kľúčové kompetencie lektora
  • obsahové - znalosť problematiky
  • vzťahové – schopnosť získať si dôveru, vytvoriť atmosféru, motivovať, zvládnuť odpor a problémových účastníkov
  • procesné – znalosť postupov,  metodika
 • formy vzdelávania – typy vzdelávacích programov
 • zisťovanie a sledovanie potrieb účastníkov
  • metódy efektívneho učenia
 • dizajnovanie programu
 • príprava lektora a príprava prostredia
 • metodika  učenia
  • Kolbov cyklus učenia
  • individuálne štýly poznávania a ich praktické sledovanie
 • prezentácia informácií
  • cieľ a štruktúra
  • vzbudenie a udržanie záujmu
  • vizualizácia
  • práca s pomôckami a technikou
 • riadenie interaktivity
  • metódy aktivizácie a zapojenia účastníkov
  • práca s interaktívnymi metódami (cieľ, inštrukcia, realizácia, získavanie a spracovanie výstupov)
  • práca s otázkami
  • riadenie diskusie
 • príprava učebných materiálov a pomôcok (4 hod.)
 • spätná väzba a evaluácia programu (2 hod.)

 

Trvanie:

2 dni.

 

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.