Motivácia pracovníkov

Investovali ste do vašich pracovníkov mnoho času na praktické zaučenie? O dôvod navyše si ich udržať vo vašej spoločnosti čo najdlhšie. Naša odborníčka preškolí váš personál, aby ovládali metódy motivácie a mohli ich čo najskôr aplikovať do pracovného procesu vašej firmy.

 

Cieľ:

Cieľom programu je podpora vedenia pracovníkov a pracovných tímov k angažovanému úsiliu, samostatnosti a zodpovednosti. To samozrejme nutne znamená aj pripravenosť poradiť si s demotiváciou, nespokojnosťami a s komplikovanejšími situáciami, ktoré sú v pracovnom procese zákonité.

Kľúčom k motivácii je flexibilita, ktorá zohľadňuje typ úlohy, situáciu i individuálne vlastnosti a pripravenosť pracovníka. Je dôležité odhadnúť kedy a ako čo povedať, kedy používať direktívy, kedy a ako ísť cestou presvedčovania alebo podpory.

 

Cieľová skupina:

Vedúci pracovníci, manažéri a lídri zo všetkých oblastí výrobnej aj nevýrobnej sféry.

 

Obsah:

 • Riadenie výkonu pracovníkov – kotvy a nástroje
 • Motivácia ako kľúčový faktor výkonu
 • Pasce demotivácie - ako sa vyhnúť demotivujúcemu správaniu
 • Nastavenie očakávaní a predstáv pracovníkov
 • Komunikačné motivátory a blokátory
 • Štýl vedenia ako motivačný nástroj
 • Ťažké, ale oplatí sa - spravodlivosť ako motivačný faktor
 • Motivácia v každodennej praxi
  • - spätná väzba
  • - podpora žiadúceho správania
  • - oznámenie neatraktívneho rozhodnutia
  • - práca s kritikou
  • - kontrola a hodnotenie
  • - zvládanie odporu k zmene
  • - čo s pracovníkmi, ktorí robia len to, čo musia a niekedy ani to nie

 

Trvanie:

2 dni.

 

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.