Riadenie času

Cieľ:

Cieľom programu je optimalizácia pracovných činností a získanie potrebných zručností.

 

Cieľová skupina:

Zamestnanci a manažéri zo všetkých oblastí výrobnej aj nevýrobnej sféry.

 

Tréningové prínosy:

 • lepšia organizácia práca
 • eliminácia časových strát
 • efektivita v sledovaní cieľov
 • vyššia osobná a pracovná pohoda
 • redukcia stresu

 

Obsah:

 • štyri úrovne riadenia času
  • zoznamy
  • monitoring, analýzy, plány - harmonogram
  • priority – taktika
  • riadenie seba - stratégia
 • monitorovanie svojho času a jeho analýza
  • čomu venujeme čas a kedy
  • zlodeji času
  • odhady potreby času a načasovanie činností
  • optimalizácia činnosti
  • plánovanie
 • stanovovanie priorít
  • pracovné ciele
  • ABC analýza
  • rozhodovanie o prioritách
 • riadenie seba v čase
  • žívotná vízia – hodnoty a priority
  • životné vs.pracovné ciele
  • sebapoznanie a analýza osobných postojov
  • osobné dôvody časových strát
  • sebarozvoj a rozvoj potrebných zručností

 

Trvanie:

1 deň.

 

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.