Riešenie konfliktov

Cieľ:

Cieľom programu je porozumenie zákonitostiam vzniku a rozvoja konfliktných situácií  a osvojenie stratégií a taktík ich riešenia.

 

Cieľová skupina:

Zamestnanci a manažéri zo všetkých oblastí výrobnej aj nevýrobnej sféry.

 

Tréningové prínosy:

 • optimalizácia spolupráce
 • lepšia orientácia v reálnych náročných a konfliktných situáciách
 • skvalitnenie komunikácie hlavne pri nutnosti komunikovať nepríjemné obsahy a dôsledky
 • efektívnejšie riešenie prirodzene vznikajúcich konfliktov
 • vyššia spokojnosť s riešením kolíznych situácií
 • lepšie zvládanie emócií - sebakontrola
 • rozšíriť možnosti lídra v prípade konfliktu v tíme alebo medzi pracovníkmi
 • zvýšenie kvality vzťahov na pracovisku

 

Obsah:

 • mýty a pravdy o konfliktoch
 • nedorozumenie alebo konflikt?
  • zdroje nedorozumení – a ako im predchádzať
  • aktívne počúvanie a schopnosť rozlišovať roviny komunikácie
 • cyklus rozvoja konfliktu a štruktúra konfliktnej situácie
 • formy riešenia konfliktu
  • tradičné a alternatívne postupy
  • možnosti účasti tretej strany pri riešení konfliktu
 • emócie v konflikte a ich zvládanie
  • iritátory – formulácie, ktoré roztáčajú konfliktnú špirálu
 • stratégie riešenia konfliktov
  • „kto z koho“ je jediná možnosť?
  • riešenie konfliktu kooperatívnym vyjednávaním – win-win prístup
  • prečo vznikajú patové situácie a ako sa z nich dostať
 • 5 základných spôsobov riešenia konfliktu
  • výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov
  • uplatnenie v konkrétnych situáciách
 • pozície a záujmy v konflikte
  • kľúč k riešeniu win-win
 • čo ak je druhá strana nekonštruktívna
  • stratégia prielomu
 • kroky riešenia konfliktu
  • model rozhovoru
 • riešenie konkrétnych konfliktov z praxe
  • formou analýzy incidentov alebo modelovania situácie
 • špecifické situácie konfliktov v práci
  • situácia organizačnej zmeny, krízy a pod.
  • konflikt v tíme a facilitácia jeho riešenia
 • mediácia ako forma riešenia konfliktu prostredníctvom tretej strany

 

Trvanie:

2 dni.

 

Požiadavky:

Nie sú potrebné žiadne špeciálne predpoklady.

Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva namietať spracovanie vašich osobných údajov (článok 21 GDPR), je možné kedykoľvek získať od našich poradcov na spracovanie osobných údajov.