Šťastná firma

Šťastní zamestnanci majú tendenciu byť produktívnejší.

Dnes už nestačí obmedzený počet špičkových manažérov, ktorí určia správny smer a dobre riadia operatívne činnosti. Ak chcete, aby vaša firma patrila medzi lídrov v odbore, kľúčové procesy by mali vykonávať ľudia, ktorí majú z práce radosť, záujem prispieť k riešeniam, prijímať správne rozhodnutia a aj sami proces zlepšovať.

V nasledovných bodoch nájdete postup a ciele pre dosiahnutie úrovne Šťastnej firmy:

 •  Zjednodušiť procesy. Nových kolegov rýchlejšie zapojíte do tímovej práce
 •  Posilniť vzťahy v tíme a zlepšiť komunikáciu. Výsledkom bude zvýšenie radosti z práce a súčasne zabránite fluktuácii.
 •  Dať zamestnancom priestor prispieť k riešeniu problémov, na ktorých im naozaj záleží. Kreatívne myslenie je generátor nových nápadov pre spokojnejšiu firmu.

Šťastná firma predstavuje:

 •  sériu workshopov pre zlepšenie práce vo Vašej spoločnosti
Workshopy v trvaní cca 2 - 3 hodiny odoberajú zanedbateľný čas z pracovného času zamestnanca
 •  pomáha zefektívniť prácu jednotlivých oddelení a ich kooperáciu
 •  každý workshop zahŕňa praktické cvičenia, vďaka čomu si zamestnanci vyskúšajú rôzne metódy a postupy

Komu je určený projekt Šťastnej firmy:

Firmám, ktoré majú záujem využiť efekt šťastného, kvalitného a angažovaného kolektívu. Manažérom, ktorí sa chcú podeliť o riešenie problémov a rozvoj firmy so zamestnancami. Zamestnancom, ktorí sú zapojení do rôznych procesov.