Interkulturálna komunikácia 


 

Základné informácie
Interkulturálna komunikácia je komunikácia medzi jednotlivými národmi, resp. medzi odlišnými kultúrami v rámci celého sveta. Každá kultúra má svoje vlastné špecifiká a nie v každej je všetko prijateľné a dovolené. Komunikácia je náročnejšia v podnikoch, kde sa stretávajú rozdielne národné kultúry. Vyžaduje špeciálne znalosti, uvedomenie si rozdielnosti kultúr.

Cieľ tréningu
spoznanie charakteristických znakov japonskej kultúry
rozvoj interkultúrneho porozumenia
osvojenie schopnosti interkultúrnej komunikácie
pochopenie kultúrnych odlišností

Cieľová skupina
zamestnanci, ktorí prichádzajú do kontaktu so zahraničným partnerom

Doklad o účasti
Osvedčenie o absolvovaní tréningu „Interkulturálna komunikácia“

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha