Tieňovanie s koučingovou spätnou väzbou

Princípom tieňovania s koučingovou spätnou väzbou je pozorovanie pracovníka či pracovníkov pri výkone ich práce v reálnom prostredí, zamerané na konkrétnu oblasť podľa vašich potrieb a následné poskytnutie koučingovej rozvojovej spätnej väzby (individuálne jednotlivým pracovníkom či pracovníkovi).

Cieľom tieňovania je identifikovať:
- priestor pre rozvoj u konkrétneho pracovníka
- koučingovým spôsobom mu poskytnúť rozvojovú spätnú väzbu k jeho výkonu
- zároveň mu kouč poskytne odporúčania a spätnú väzbu
- oboznámiť pracovníka s nejakou technikou, princípom či krátky nácvik na modelovej situácii

V závere tieňovania si pracovník za pomoci kouča stanoví svoje individuálne rozvojové SMART ciele, na ktorých bude pracovať

Cieľová skupina:
Tieňovanie je vhodné pre všetky kategórie riadiacich pracovníkov od majiteľa spoločnosti, cez generálneho riaditeľa, vedúceho oddelenia, projektového manažéra až po junior teamleadra. 
V závislosti od zamerania a oblasti tieňovania, ako aj vašich potrieb, je možné tieňovať jedného pracovníka celý deň či pol deň, ako aj postupne tieňovať viacerých (max. štyroch) pracovníkov v rámci jedného dňa.

Čo je možné riešiť pomocou tieňovania:
Obchodné zručnosti
Prozákaznícku orientáciu (osobný, telefonický či mailový kontakt so zákazníkmi)
Komunikačné zručnosti
Manažérske zručnosti, napríklad Hodnotiacie rozhovory, "One to One" stretnutia, Manažment porád, Zadávanie spätnej väzby, Delegovanie, Zadávanie cieľov
Zlepšovanie pracovných výkonov
Riešenie špecifických oblastí na základe vašej požiadavky