LEAN manažment

Eliminácia plytvania pozdĺž celého hodnotového toku vytvára procesy, ktoré si v porovnaní s tradičnými podnikovými systémami vyžadujú menšie ľudské úsilie, menej priestoru, menej kapitálu a menej času na výrobu produktov a služieb s oveľa menšími nákladmi a s oveľa menšími chybami. Spoločnosti sú schopné rýchlo reagovať na meniace sa želania zákazníkov s vysokou kvalitou a nízkou cenou. Konečným cieľom je poskytnúť zákazníkovi dokonalú hodnotu prostredníctvom dokonalého procesu tvorby hodnoty bez strát.

Lean metóda je osvedčená rokmi najmä v automobilovom priemysle, kde má svoj zrod, ako dobre fungujúca a prináša vytýčený cieľ vo viacerých odvetviach. Prečo je napriek tomu v niektorých firmách úspešná a v niektorých menej? Úspešné využitie nezávisí od toho, či je firma nová, alebo či má dlhú históriu, ale od toho, či vo svojom každodennom fungovaní vytvára podmienky, v ktorých sa dá aplikovať. Presnejšie by sa to dalo pomenovať ako „vhodná firemná kultúra“, ktorú prijali všetky zložky organizácie.

Správne pochopenie a zvládnutie procesov navrhnutých pre túto metodiku si vyžaduje prácu celého tímu vrátane manažmentu. To je kľúčové miesto, kde veľakrát dochádza k podceňovaniu jednotlivých krokov a ovplyvňovaniu toku procesov podľa svojich predstáv. Často chýba väčšia dôvera v samotný proces a v prácu tímu. Rovnako negatívne pôsobí aj zmena členov tímu a tým spôsobená strata kontinuity.

Lean sa zavádza pomocou 7 základných nástrojov. Sú zoradené podľa prinášaného benefitu:

  1. Kaizen
  2. Štandardizovaná práca
  3. SMED
  4. Autonómna údržba
  5. OEE
  6. VSM
  7. 5S

Stretávame sa často s tým, že zákazník si vyberie jeden nástroj, ktorý sa snaží vo firme zaviesť a neprinesie mu to želaný efekt. Prichádza sklamanie z „nefungovania“ metódy, čomu sa z pohľadu skúseného Lean experta nedalo vyhnúť. Premyslená aplikácia Lean v organizácii je nesmierne dôležitá k úspechu a oplatí sa ju zveriť do rúk odborníka, ktorý Vás týmto procesom povedie.

Nemusíte mať strach, že budete musieť zaviesť radikálne zmeny v celej firme naraz. Pomôžeme Vám vyhodnotiť, v ktorej časti sa oplatí začať a čím pokračovať, aby ste štíhlu výrobu zaviedli postupne v prijateľnom tempe a aby zavedené zmeny priniesli želaný výsledok.

A ako reaguje Toyota na situáciu počas koronakrízy? Shiho Takezawa vo svojom článku pre ANE píše:
Toyota bude počas pandémie koronavírusu zisková a bude využívať skúsenosti, ktoré získala počas globálnej finančnej krízy pred viac ako desiatimi rokmi, povedal generálny riaditeľ Akio Toyoda. Najväčší japonský výrobca automobilov nezmení svoj plán na výrobu 3 miliónov automobilov ročne. Cieľom je splniť minimálny prevádzkový zisk 4,7 mld. dolárov Ako súčasť úsilia o pomoc zákazníkom s obmedzenými hotovostnými podmienkami spoločnosť Toyota zmierňuje termíny splátok automobilov a ponúka ojazdené autá namiesto nových, uviedol japonský šéf predaja Yasuhiko Sato.