Quality Management Systems 

ISO 9001:2015, 2.10.2024 online

Riadenie rizík, ktorým sa zaoberá Systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2015
Znížením počtu neúspechov môžete minimalizovať straty vo výrobe. Riadenie rizík zahŕňa aj dodávanie načas a správne dodržiavanie termínov. Týmto spôsobom je vaša spoločnosť schopná znížiť záväzky a vyriešiť problémy skôr, ako môžu ovplyvniť zvyšok procesu.

Ukážeme Vám, ako rýchlo a prakticky môžete vstúpiť do efektívneho riadenia manažérstva kvality. Profitujte zo skúsenosti nášho top školiteľa a urobte s nami spoločne prvý krok k zostaveniu manažmentu kvality, k tvorbe dokumentácie ako je príručka kvality, popisy procesov a pracovné postupy. Po rozsiahlom intenzívnom tréningu sa môžete aktívne podieľať na budovaní alebo ďalšom rozvíjaní systému manažérstva kvality vo Vašej spoločnosti.

Cieľ školenia
Naučíte sa používať a interpretovať základné požiadavky na vedenie systému managementu kvality v praxi.

Cieľová skupina
školenie je určené manažérom vo všetkých úrovniach riadenia a manažérom kvality

Obsah

  • Úvod do systému manažérstva kvality
  • Základné poznatky z manažérstva kvality
  • Vývoj, význam a použitie systému manažérstva kvality
  • Požiadavky normy STN EN ISO 9001:2015
  • Terminológia ISO 9000:2015
  • Úlohy v manažérstve kvality (plánovanie, kontrola a zabezpečovanie kvality) – PDCA prístup
  • Základy procesného manažérstva
  • Myslenie zamerané na riziko

Trvanie školenia
1 deň

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „Systém riadenie kvality podľa ISO 9001:2015 “

Cena školenia
349,- eur bez DPH

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha