Audit produktu podľa VDA 6.5

Audit produktu podľa VDA 6.5 30.9.2019 Malacky


Zoznámime s postupom auditu produktu v zmysle VDA 6.5. Naučíte sa názorným spôsobom úspešne plánovať, realizovať, vyhodnotiť a celkovo zhodnotiť produktový audit. Získate tiež odporučenia, ako sa uplatňujú normy pre realizáciu produktového auditu v súlade s podnikateľským prostredím.

Účastníci kurzu si môžu priniesť nezhodný výrobok z vlastnej spoločnosti, ktorý poslúži na praktické cvičenie auditu.

cieľová skupina
zamestnanci a riadiaci pracovníci z oblasti zabezpečenia kvality, zodpovední za plánovanie a realizáciu produktových auditov

cena
199,- eur bez DPH
Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)