CSR Mercedes-Benz Group AG   24. 9. 2024 online

Jednou z ťažiskových oblastí súvislosti s vydaním normy IATF 16949:2016 je oblasť špecifických požiadaviek zákazníkov. Stúpajúci význam plnenia špecifických požiadaviek vedie nielen k spokojnosti zákazníkov, ale aj k zvýšeniu výkonnosti procesov v dodávateľskej spoločnosti. Požiadavky Mercedes-Benz Special Terms (MBST) sú rozdelené do oblastí: nákup, kvalita, logistika, vývoj produktu, udržateľnosť a ochrana životného prostredia.

Cieľ
Oboznámiť účastníkov so špecifickými požiadavkami spoločnosti Mercedes-Benz Group AG v súvislosti s IATF 16949:2016.
Účastníkom školenia budú obsahovo vysvetlené jednotlivé kapitoly MBST. Na základe výkladu bude absolvent školenia schopný implementovať požiadavky do svojho systému manažérstva kvality.

Cieľová skupina
pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern Daimler
pracovníci, ktorí sa podieľajú na plnení požiadaviek Daimler

Obsah
Špecifické požiadavky zákazníka v IATF
Špecifické požiadavky zákazníka MBST 2020
Sériové a náhradné diely
Prebratie nákladov z nábehu výroby a materiálových viacnákladov
Uvoľnenie výrobného procesu a produktu
Zabezpečovanie kvality, implementácia SMK
Nezhodné dodávky
FMEA
Odvolávky dodávok
Obaly
Expedícia tovaru
Proces vývoja produktu
Ochrana životného prostredia

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena školenia
369,- eur bez DPH

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha