APQP Pokročilé plánovanie kvality produktu vrátane Control plan 22. 5. 2024 online

Plánovanie kvality je dôležitou súčasťou fungujúceho systému manažérstva kvality. Pre zabezpečenie bezproblémovej sériovej výroby je vhodné zaoberať sa kvalitou už vo fáze plánovania. V automobilovom priemysle a u dodávateľov pre automobilový priemysel sú už tieto štandardy dobre zapracované. Aj v iných oblastiach je možné aplikovať výhody preventívneho plánovania kvality.

Cieľ školenia
Cieľom školenia je naučiť sa efektívne využívať metódy plánovania kvality výrobku a tvoriť kontrolné plány. Budete schopní komplexne a efektívne plánovať procesy výroby. Naučíte sa systematizácii. Účastníci budú oboznámení s príručkou APQP (pokročilé plánovanie kvality výrobku).

Cieľová skupina
Školenie je určené zodpovedným vedúcim a pracovníkom, ktorí si chcú osvojiť alebo prehĺbiť poznatky v oblasti plánovania kvality.

Obsah

  • Základné pojmy, ciele a úlohy
  • Požiadavky predpisov IATF 16949, 9000, VDA 6.1
  • Vývoj produktu
  • Význam a výhody plánovania kvality
  • Nástroje kvality pre jednotlivé etapy
  • Projektový manažment
  • Používané formuláre a záznamy (CL, správy.......)
  • Modely plánovania kvality
  • Control Plan
  • Spoločné spracovanie ukážkových prípadov

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „APQ P Advanced Product Quality Planning“.

Cena školenia
349,- eur bez DPH
 


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha