APQP/MLA Plánovanie kvality produktu a zaisťovanie stupňov zrelosti pre nové diely, 7.-8.2.2022 online

MLA for new parts - Metódy, kritériá merania, a dokumentácia podľa nového 3. vydania z októbra 2021

Vyžaduje váš zákazník zrelú ochranu pre nové diely? Alebo metódu APQP? V rámci IATF sú tieto postupy dodatočne zdôrazňované a už dlho sú vyžadované v požiadavkách zákazníkov!

Dôvodom vydania tretej revízie MLA z októbra 2021 oproti vydaniu z roku 2009 bola požiadavka výraznejšieho zameranie na softvérové aplikácie vo vozidle a požiadavka na zabezpečenie úrovne vyspelosti v rámci agilného vývoja produktov.

Najvýznamnejšie zmeny a úpravy sú:

  • Revízia súboru kritérií merania na základe spätnej väzby od používateľov v súlade s procesom neustáleho zlepšovania a nových požiadaviek
  • Zavedenie ďalších kritérií merania na zabezpečenie úrovne zrelosti produktu
  • Integrácia ďalších kritérií merania a poznámok týkajúcich sa zabezpečenia úrovne vyspelosti softvéru vrátane požiadaviek týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti automobilov

Cieľ školenia
Naučíte sa efektívne využívať metódy plánovania kvality výrobku a tvoriť kontrolné plány. Budete schopní komplexne a efektívne plánovať procesy výroby a naučíte sa systematizácii.

zistíte viac o výhodách aplikácie zaistenia stupňov zrelosti podľa VDA
pochopíte neustále meniace sa výzvy procesu tvorby produktov
spoznáte kľúčové reporty, ciele a faktory úspešnosti zaistenia stupňov zrelosti podľa VDA
budete schopný vytýčiť typický eskalačný proces

navyše nové vydanie MLA môže byť návodom na požiadavku vo vzťahu odberateľ – dodávateľ (zahrnutú napríklad v podmienkach nákupu, špecifikáciách požiadaviek a špecifických požiadavkách projektu).

Cieľová skupina
školenie je určené zodpovedným vedúcim a pracovníkom, ktorí si chcú osvojiť alebo prehĺbiť poznatky v oblasti plánovania kvality.

Obsah

Základné pojmy, ciele a stanovenie úlohy
Fázy vzniku produktu
Plánovanie projektu / Riadenie projektu / Tímová práca
Požiadavky podľa APQP
Požiadavky podľa VDA 4
Metodiky – VDA - Vznik produktu „Zabezpečovania stupňa zrelosti pre nove diely“
Nástroje kvality / Pomôcky pre jednotlivé fázy
Metódy, kritériá merania, a dokumentácia podľa nového 3. vydania z októbra 2021
Plán kontrol a kontrolné zoznamy
Workshop / Skupinová práca

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „APQP/MLA Plánovanie kvality produktu a zaisťovanie stupňov zrelosti pre nové diely “

Cena školenia
349,- eur bez DPH 


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)