APQP/MLA Plánovanie kvality produktu a zaisťovanie stupňov zrelosti pre nové diely, 13. 3. 2023 online

MLA for new parts - Metódy, kritériá merania, a dokumentácia podľa návrhu vydania z októbra 2021

Vyžaduje váš zákazník zrelú ochranu pre nové diely? Alebo metódu APQP? V rámci IATF sú tieto postupy dodatočne zdôrazňované a už dlho sú vyžadované v požiadavkách zákazníkov!
Dôvodom návrhu na revíziu MLA je požiadavka výraznejšieho zameranie na softvérové aplikácie vo vozidle a požiadavka na zabezpečenie úrovne vyspelosti v rámci agilného vývoja produktov.

Najvýznamnejšie navrhnuté zmeny a úpravy môžu byť nasledovné:

 • Revízia súboru kritérií merania na základe spätnej väzby od používateľov v súlade s procesom neustáleho zlepšovania a nových požiadaviek
 • Zavedenie ďalších kritérií merania na zabezpečenie úrovne zrelosti produktu
 • Integrácia ďalších kritérií merania a poznámok týkajúcich sa zabezpečenia úrovne vyspelosti softvéru vrátane požiadaviek týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti automobilov

Cieľ školenia
Naučíte sa efektívne využívať metódy plánovania kvality výrobku a tvoriť kontrolné plány. Budete schopní komplexne a efektívne plánovať procesy výroby a naučíte sa systematizácii.
- zistíte viac o výhodách aplikácie zaistenia stupňov zrelosti podľa VDA
- pochopíte neustále meniace sa výzvy procesu tvorby produktov
- spoznáte kľúčové reporty, ciele a faktory úspešnosti zaistenia stupňov zrelosti podľa VDA
- budete schopní vytýčiť typický eskalačný proces

Cieľová skupina
školenie je určené zodpovedným vedúcim a pracovníkom, ktorí si chcú osvojiť alebo prehĺbiť poznatky v oblasti plánovania kvality.

Obsah

 • Základné pojmy, ciele a stanovenie úlohy
 • Fázy vzniku produktu
 • Plánovanie projektu / Riadenie projektu / Tímová práca
 • Požiadavky podľa APQP
 • Požiadavky podľa VDA 4
 • Metodiky – VDA - Vznik produktu „Zabezpečovania stupňa zrelosti pre nove diely“
 • Nástroje kvality / Pomôcky pre jednotlivé fázy
 • Metódy, kritériá merania, a dokumentácia podľa nového vydania
 • Plán kontrol a kontrolné zoznamy
 • Workshop / Skupinová práca

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „APQP/MLA Plánovanie kvality produktu a zaisťovanie stupňov zrelosti pre nové diely “

Cena školenia
299,- eur bez DPH 


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha