Praktické cvičenia sú zamerané na procesnú FMEA

AIAG-VDA FMEA 4.-5.6.2020, Banská Bystrica
 

Analýza FMEA je jednou z metód riadenia rizika implementovaná už vo fázach vývoja produktu alebo procesu. Je systematickou analytickou metódou, ktorá pomáha identifikovať technické riziká a definovať opatrenia pre ich zmierňovanie. Prispieva k minimalizovaniu nákladov a uspokojeniu potrieb zákazníkov. Zahŕňa ponaučenia z predchádzajúcich FMEA, čím uľahčuje nábehy na nové projekty. 

Cieľ školenia:
Cieľom školenia je oboznámiť sa so zmenami pri analýze FMEA podľa nového vydania AIAG&VDA FMEA z júna 2019. Doplniť účastníkom existujúce vedomosti o nový pohľad a možnosti tejto analýzy. Analýza FMEA je jednou z metód riadenia rizika implementovaná už vo fázach vývoja produktu alebo procesu. Je systematickou analytickou metódou, ktorá pomáha identifikovať technické riziká.

Cieľová skupina:
Školenie je vhodné pre členov FMEA tímu a pre všetkých, ktorí sú súčasťou projektov a základné vedomosti o metodike FMEA získali v praxi. Po úspešnom absolvovaní školenia obdržia účastníci Certifikát o absolvovaní kurzu „AIAG&VDA FMEA“.

Cena školenia: 
329,- eur bez DPH/1 osoba

 

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)