Výklad normy IATF 16949 pre interných audítorov

IATF 16949, 8.-9.6.2020, Banská Bystrica

IATF 16949, technická špecifikácia pre systémy riadenia kvality automobilového priemyslu, sa stala jedným z najpoužívanejších medzinárodných štandardov v automobilovom priemysle. Definuje požiadavky systému riadenia kvality, harmonizuje rôzne systémy posudzovania a certifikácie v globálnom dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu. Budú Vám predstavené požiadavky oboch štandardov, IATF 16949 a DIN EN ISO 9001, dostanete špecifické pokyny ako treba interpretovať požiadavky a čo je potrebné urobiť na implementáciu týchto požiadaviek vo Vašej organizácií.

Cieľová skupina
nižší a stredný manažment

Požiadavky na účastníkov
spoločnosť, v ktorej účastník pracuje, musí mať zavedený a certifikovaný systém podľa ISO 9001

Cena pre účastníka
329,- eur bez DPH

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)