Školenie s odborníkom s dlhoročnými skúsenosťami

FMEA pôvodná verzia, 16.-17.4.2020, Banská Bystrica

FMEA ako metóda slúži na systematickú identifikáciu chýb výrobku a procesu. Pomocou použitia interdisciplinárneho tímu z rôznych organizačných oblastí sa docielia objektívne výsledky. Naši skúsení školitelia Vám prakticky ukážu, ako rozvíjať FMEA, alebo ako podporovať už existujúce postupy. Spoznáte efektívne využitie kvalitatívnej metódy FMEA. Porozumiete jej a následne ju môžete samostatne použiť na svojom pracovisku v rámci vývoja produktov alebo procesov. Budete schopní optimalizovať Vašu oblasť výrobyalebo vývoja z hľadiska kvality, efektívnosti, z vedomostného hľadiska a z hľadiska plánovania.

Cieľová skupina:
začiatočníci, ktorí potrebujú získať vedomosti o nástroji FMEA
po absolvovaní tohto školenia je možné doplniť si upgrade - školenie harmonizovanej AIAG-VDA FMEA

Obsah školenia:

 • FMEA história, ciele a význam v podniku
 • Typy FMEA (systémová, dizajnová, procesná)
 • Tím FMEA a jeho úlohy
 • Realizácia FMEA
  • analýza štruktúry
  • analýza funkcií a požiadaviek
  • analýza chýb
  • analýza opatrení a určenie rizika
  • optimalizácia
 • Systém hodnotenia rizika podľa VDA 4 a AIAG
 • Nástroje kvality odporúčané počas analýzy
 • Najčastejšie chyby pri analýze
 • Prepojenie FMEA s Control plánom, kritické charakteristiky (CC,SC)
 • Precvičovanie na príkladoch vo dvojiciach
 • Skupinová práca (záverečný Case)
 • Tipy / výmena skúseností

Cena školenia: 329,- eur bez DPH/1 osobaWarning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)