Štruktúrovaná metóda vzorkovania sériovej výroby

PPAP/VDA 2 Postup schvaľovania procesu a produktu 15.-16.6.2020, Banská Bystrica

Cieľ
PPAP (Production Part Approval Process) alebo „proces schvaľovania výroby dielov“, je štruktúrovaná metóda vzorkovania sériovej výroby v automobilovom priemysle (stavebným kameňom pre APQP - požiadavky z QS 9000). VDA 2 (Zabezpečenie kvality dodávok) je nemeckou odpoveďou na túto otázku. Obe požiadavky stanovujú rozsiahle požiadavky na plánovanie zabezpečenia kvality produktu počas sériovej výroby . "Proces výroby a metóda schvaľovania výroby" obsahuje základné požiadavky na vzorkovanie sériových dielov v automobilovom priemysle. PPAP a zväzok VDA 2 podporuje, aby všetky očakávania zo strany zákazníkov prenikli až k dodávateľom, a tým je výrobok vyrábaný s dôrazom na maximálnu spokojnosť zákazníkov.

Cieľ školenia                       
Naučíte sa, ako efektívne pripraviť a vykonať vzorkovania, sprevádzať výrobné procesy a všetky sprievodné zmeny skoordinovať  priamo so zákazníkom.

Cieľová skupina
Zamestnanci, ktorí majú osvojené poznatky z bežných metód vzorkovania v automobilovom priemysle, alebo ich chcú prehĺbiť, zamestnanci, ktorí vykonávajú  vzorkovanie sériových dielov v praxi

Cena
329,- eur bez DPH

 


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)