Definujte problém, vykonajte nápravu a odstráňte jeho príčinu v 8 krokoch

8D report, 17.6.2020, Banská Bystrica

8D metóda je štruktúrovaný proces riešenia problémov a reklamácií, ktorý pomáha včasnému a úplnému vyriešeniu problému formou analýzy jednotlivých krokov až po analýzu koreňových príčin. Metóda býva často vo firmách  podceňovaná, hoci je veľmi dobrým nástrojom pre systematické riešenie externých ale aj interných problémov a zároveň podporuje filozofiu nulového počtu chýb. Na školení Vás oboznámime s riadením reklamačných procesov a naučíme Vás túto metódu efektívne používať. Predstavené budú podporné nástroje pri analýze 8D ako 5Why, Ishikawa a Poka Yoke. Vyhodnotíme účinnosť nápravných opatrení a definujemeokamžité ako aj dlhodobé preventívne opatrenia. V konečnom dôsledkusprávne použitie tejto metódyzníži firemné náklady na reklamácie a zvýši zisk Vašej spoločnosti.

Cieľová skupina:  
pracovníci z oblasti riadenia kvality, výroby, vývoja, konštrukcie, nákupu, predaja, servisu a zákazníckeho servisu

Obsah školenia:
Predstavenie metódy 8D, história vzniku
Význam použitia v podnikoch
Formulár 8D, vysvetlenie štruktúry analýzy
Realizácia krokov analýzy D1 až D8, základné princípy
Podporné nástroje pri analýze 8D (5W1H, Ishikawa, 5Why, Poka yoke)
Definícia okamžitých nápravných a dlhodobých preventívnych opatrení
Skupinové cvičenie
Tipy / výmena skúseností

Cena školenia:
229,- eur bez DPH

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)