Emocionálna inteligencia (EQ) je pomerne nová požadovaná zručnosť na pracovisku

Tímová práca s využitím emocionálnej inteligencie, 26.6.2020, Banská Bystrica

Program tréningu zaujímavou, zábavnou a interaktívnou formou prevedie účastníkov úskaliami fungovania tímov a ukáže ako optimalizovať tímové procesy s využitím toho, čo  sa zvykne nazývať emocionálnou či sociálnou inteligenciou. Tím je spojený spoločným cieľom a je nevyhnutné aby sa vedel dohodnúť na postupe, hľadať príčiny a riešenia problémov, robiť spoločné rozhodnutia a zvládnuť pri tom aj konflikty. Tím má vnútornú  dynamiku, je skupinou ľudí, ktorí majú nejaké vlastnosti, v kontakte medzi sebou musia zvládnuť komunikáciu a rôzne názorové  aj osobné nezhody, emócie, vytvárajú si určité pravidlá spolupráce a pracovnú atmosféru. Preto je pre efektivitu tímu potrebná nielen odbornosť, ale aj sociálna a emočná vnímavosť. Všetko, čo je základom budovania uspokojivých  a konštruktívnych medziľudských vzťahov. 

Prínosy školenia:  

  • lepšie sebapoznanie
  • rozvoj osobnostného potenciálu
  • vyššia  individuálna vyrovnanosť a sebaistota
  • lepšia komunikácia
  • efektívnejšia spolupráca
  • rozlišovanie konštruktívnych postupov
  • vyššia motivovanosť

Obsah školenia:
Čo je emočná a sociálna inteligencia
Synergická spolupráca – od čoho závisí
Každý je iný  – tímové roly
Tímové pravidlá a normy
Súdržnosť a napätie v tíme – „všetkého veľa škodí“
Vývoj tímu – výkonová a emočná stránka               
Dôvera v tíme
Konštruktívna komunikácia
Vecná, vzťahová a emočná rovina komunikácie
Tímové riešenie problémov
Rozhodovanie v tíme
Zvládanie aj osobných konfliktov a názorov

Cena školenia:
299,- eur bez DPH

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)