CSR VW, BMW a Daimler

CSR nemeckých OEM, 28.-29.5.2020, Banská Bystrica

Základné informácie
Požiadavky výrobcov automobilov na dodávateľský reťazec sú založené nielen na norme IATF 16949:2016 ale aj na doplňujúcich požiadavkách jednotlivých výrobcov áut. Na školení sa zameriame na 3 najväčších nemeckých producentov - BMW Group, Daimler AG a VW Group.

Cieľ     
Cieľom seminára odovzdať účastníkom potrebné znalosti na praktické používanie požiadaviek v oblasti systémov manažmentu kvality nemeckých OEM v nadväznosti na výrobu, postupy a štandardy

Cieľová skupina
Školenie je určené pre pracovníkov zabezpečujúcich kvalitu nakupovaných dielov a zodpovedných za riadenie dodávateľov pre nemecké koncerny

Obsah školenia
Špecifické požiadavky nemeckých OEM
Sumárne požiadavky na kvalifikáciu
Požiadavky na pracovné postupy a štandardy
Požiadavky na dokumentáciu
Požiadavky ohľadom spôsobilosti procesov
Skladovanie nástrojov a prípravkov
Ciele a efektivita procesu

Cena školenia
329,- eur bez DPH

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)