Systémové požiadavky podľa posledných zmien 12.2 (zo dňa 17.6.2020)

IMDS databáza, 10.5.2021 online

IMDS (International Material Data System) je názov databázy údajov o materiáloch používaných pre výrobu automobilov. Združuje automobilové koncerny ako Audi, BMW, VW, Daimler Chrysler, Ford, Opel, Porsche, Volvo a ďalšie.  Vznikla ako reakcia na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti. Cieľom databázy je, aby automobilky mali prehľad o materiálovom zložení dielu, ktorý im dodávateľ dodáva, a to z dôvodu jeho recyklácie a tým zníženia negatívnych dopadov na životné prostredie v rámci celého dodávateľského reťazca. Uľahčuje tak plnenie povinností uložených výrobcom automobilov a ich dodávateľom štátnymi a medzinárodnými normami, zákonmi a predpismi.  

Cieľ školenia
Zoznámime Vás s IMDS databázou a so špecifikáciou jednotlivých materiálov,  naučíme Vás sa v nej orientovať a pracovať a správne čítať materiálový list. Počas celej prednášky sú predkladané príklady z praxe.

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena školenia
229,- eur bez DPH

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)