Databáza všetkých materiálov v automobilovej výrobe

IMDS databáza, 4.12.2020, online

IMDS (International Material Data System) je názov databázy údajov o materiáloch používaných pre výrobu automobilov. Združuje automobilové koncerny ako Audi, BMW, VW, Daimler Chrysler, Ford, Opel, Porsche, Volvo a ďalšie. Vďaka tejto databáze majú užívatelia prehľad o materiálovom zložení jednotlivých dodávaných dielov v rámci celého dodávateľského reťazca. Uľahčuje tak plnenie povinností uložených výrobcom automobilov a ich dodávateľom štátnymi a medzinárodnými normami, zákonmi a predpismi.  

Oboznámime Vás s IMDS databázou a so špecifikáciou jednotlivých materiálov,  naučíme Vás sa v nej orientovať a pracovať a správne čítať materiálový list. 

Cena školenia
229,- eur bez DPH