Ovplyvňovanie pracovnej motivácie a riešenie konfliktov

Motivácia pracovných tímov, 18.-19.5.2021, Banská Bystrica

Cieľ tréningového programu

Program je zameraný na tie prvky vedenia ľudí, ktoré majú vzťah k ochote pracovníkov podávať a skvalitňovať pracovný výkon. Poskytuje orientáciou v zložitej problematike pracovnej motivácie a ponúka konkrétne možnosti jej ovplyvňovania.

Tréningové prínosy  
rozvoj potenciálu  lídra
individualizácia prístupu k pracovníkom
motivovanosť pracovníkov
zníženie demotivujúcich postupov
lepšia atomosféra na pracovisku

Tréningové témy
Motivácia v riadení výkonu pracovníkov           
Motivácia je chcenie – nedá sa prikázať – čo sa dá?
Čo teda motivuje a čo demotivuje
Ľudia sa správajú podľa svojich očakávaní – dajú sa ovplyvniť?
Ako vzniká pocit nespravodlivosti a čo s ním (aj neopodstatneným)
Ovplyvňovanie správania pracovníkov

Motivácia v každodennej praxi
- za akých podmienok  motivuje a demotivuje spätná väzba
- formy podpory želaného správania
- okolností, pri ktorých môže aj odmena demotivovať
- ako formulovať neatraktívnu požiadavku
- zvládanie odporu a nespokojností
- ako kritizovať a nedemotivovať
- čo s pracovníkmi, ktorí robia len to, čo musia a niekedy ani to nie

Riešenie konfliktov a sporov vyjednávaním
- dosahovanie dohody
- súperenie a spolupráca
- príklady z praxe a ich riešenie

Cena pre účastníka
329,- eur bez DPH / 1 osoba

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)