Všeobecná štruktúra

Problem solving/8D report 5.9.2024, online

Základné informácie
V mnohých firmách 8D reporty nie sú správne pochopené. Zvyčajne sa tento report považuje za "obranu" proti reklamácii zákazníka. 8D metóda je často podceňovaná, hoci je veľmi dobrým nástrojom pre systematické riešenie externých ale aj interných problémov a zároveň podporuje filozofiu nulového počtu chýb. Metódy riešenia problémov sú osvedčené postupy najlepších praktík (best practice) pre krízové situácie. Pomáhajú spoľahlivo a cielene prijať tie správne závery a pragmaticky, trvale odstrániť príčiny chýb.

Cieľová skupina
Odborníci a riadiaci pracovníci z rôznych organizačných útvarov, ako napr. vedúci skupín, majstri, zodpovední za výrobu, vedúci výroby, manažéri kvality, zodpovední za zabezpečenie kvality.

Cieľ školenia         
Školenie poskytuje metódy riešenia problémov pre rýchle a efektívne systematické zisťovanie problémov, pragmatické odstraňovanie príčin problémov a preventívne vyhýbanie sa chybám

Obsah

 • Pojem Formulár 8D, vysvetlenie štruktúry analýzy
 • Realizácia krokov analýzy D1 až D8, základné princípy
 • Podporné nástroje pri analýze 8D (5W1H, Ishikawa, 5Why, Poka yoke)
 • Definícia okamžitých nápravných a dlhodobých preventívnych opatrení
 • Skupinové cvičenie k 8D
 • Definícia problému (interný, externý, sporadický, chronický)
 • Zaužívané prístupy k riešeniu problému, rozdiel
 • Princíp PDCA
 • Fázy riešenia problému: definovanie problému, zistenie príčin, návrh riešenia/ realizácia, kontrola/ rozšírenie poznatkov
 • Základné nástroje kvality využívané pri riešení problému
 • Skupinová práca k prehĺbeniu poznatkov

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena 
349,- eur bez DPH

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha