CSR Ford Motor Company   10.9.2021 online

Cieľom tohto čerstvo aktualizovaného školenia je spoznať špecifické požiadavky Ford, ako je analýza, vyhodnotenie v rámci systému kvality u dodávateľa a aplikácia nových požiadaviek do systému tak, aby bola splnená požiadavka zákazníka a nebol narušený systém kvality u dodávateľa. Účastníkom budú prezentované vzory z portálu. Požiadavky sú definované zrozumiteľne, ale spôsob, akým sú implementované do systému kvality a ako s nimi pracovať, je výhradne na dodávateľovi.

Cieľová skupina
pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern Ford
pracovníci, ktorí sa podieľajú na plnení požiadaviek Ford

Obsah

 • Zdroj požiadaviek – kde hľadať CSR, ako nastaviť ich monitoring, koho určiť ako zodpovednú osobu, ako informovať manažment a kľúčových pracovníkov,
 • Ostatné požiadavky zákazníka – ako ich oddeliť, a nastaviť kroky z prvého bodu
 • Prehľad požiadaviek – určenie oddelení, ktorých sa týkajú tieto požiadavky, určenie kompetentných osôb, zodpovednosti, spôsob posunu informácií
 • Prechod na kapitoly IATF – matica požiadaviek, prehľad požiadaviek nad rámec IATF,
 • V rámci jednotlivých oddelení určenie kompetencií a zodpovednosti konkrétnych pozícií,
 • Jednotlivé požiadavky nad rámec IATF – sú implementované v systéme? Ak áno, ako a sú úplné?
 • Ak nie, možnosti implementácie tejto požiadavky:
 • Podklady z portálu Ford
 • Implementácia Q1 – prehľad, podklady, hodnotenie Super G
 • Global Trade Management - portál pre prehlásenie o zhode – obchodné oddelenie
 • Audity – MMOGLE príklad
 • Celkový súhrn požiadaviek, prehľady interných školení podľa potrieb.

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena školenia
229,- eur bez DPH

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)