Dekoratívne povrchy zástavbových a funkčných dielov v exteriéroch a interiéroch v automobilovom priemysle
VDA 16 (3. vydanie z r. 2016), 9. 10. 2024

Základné informácie

VDA 16 slúži ako východiskový bod pre vzájomné rokovania medzi výrobcom automobilov (OEM) a dodávateľom, resp. medzi zákazníkom a dodávateľom v celom dodávateľskom reťazci, pokiaľ ide o jasnú špecifikáciu vizuálne vyhodnotených hodnôt charakteristík dekoračných povrchov. Norma VDA 16 slúži na stanovenie podmienok hodnotenia, Definíciu vlastností a prístupov pri spracovaní chýb, a stanovenie akceptačných kritérií.

Cieľ školenia
Cieľom je nastaviť komunikáciu medzi výrobcom a dodávateľom v prípade, že chýbajú špecifikácie pre tolerovaný stupeň charakteristických vlastností povrchu pre akúkoľvek kategóriu výrobku v automobiloch, alebo na vozidle. Na dosiahnutie čo najvyššej výkonnosti dodávateľa s nulovým defektom a zodpovedajúceho hodnotenia v procese auditu výrobku alebo schvaľovania výrobku je veľmi dôležité špecifikovať všetky relevantné dekoračné povrchové charakteristiky reprodukovateľným a pokiaľ možno vyčísliteľným spôsobom.

Cieľová skupina
Školenie je vhodné pre manažérov, inžinierov kvality a pre pracovníkov zaistenia kvality, ktorí potrebujú vedieť posúdiť kvalitu povrchov podľa hodnotiacich kritérií automobilového priemyslu

Obsah školenia

 • Stanovenie cieľov špecifikácie
 • Oblasť použitia / účel
 • Oblasť hodnotenia a metódy hodnotenia
 • Podmienky kontroly - kvalifikácia kontrolórov
 • Podmienky testu
  • Poloha
  • Osvetlenie
  • Vzdialenosť
  • Porovnateľnosť
  • Vzor
 • Princíp MTP - vývoj hraničných vzoriek
 • Akceptačné kritériá hodnotenia:
  • Limitné vzorky
  • cieľové dohody
  • prípustné odchýlky
 • Najlepšie priemyselné praktiky pri kontrole
 • Praktické príklady

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena školenia
379,- eur bez DPH na osobu

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha