Základné nástroje kvality pre automobilový priemysel 17.-20.2.2020, Banská Bystrica

Cieľ školenia:
Predstavíme Vám 5 nástrojov kvality, ktoré sú základnými piliermi účinného systému riadenia kvality. Zahŕňajú pokročilý plán plánovania a kontroly kvality výrobkov (APQP), proces schvaľovania výrobných častí (PPAP), analýzu chýb a dôsledkov, štatistickú kontrolu procesov (SPC), analýzu systému merania (MSA) a FMEA. Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa tohto komplexného školenia a počas 4 dní získať vedomosti nevyhnutné pre splnenie požiadaviek IATF 16949. Školenie je veľmi vhodné pre uchádzačov o skúšku VDA 6.3. Od 1.4.2020 bude pre uchádzačov povinné preukázať sa obdobným kurzom v dĺžke trvania minimálne 2 dní. Pre lepšie pochopenie daných tém sme sa rozhodli pre 4-dňovú verziu.

Cieľová skupina:
Školenie je určené predovšetkým uchádzačom o skúšku VDA 6.3, ale aj manažérom a technikom kvality, manažérom projektov, interným audítorom, pracovníkom z oddelenia kvality a ďalším, ktorí potrebujú získať povedomie o základných nástrojoch „CoreTools“ v automobilovom priemysle a ich uplatnení v praxi.

Cena pre účastníka: 
590,- eur bez DPH /4 dni


Na jednotlivé témy je možné prihlásiť sa aj samostatne. 
17.2.2020 APQP - cena 199,- eur bez DPH
18.2.2020 PPAP - cena 199,- eur bez DPH
19.2.-20.2.2020 SPC, MSA, FMEA - cena 398,- eur bez DPH

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)