ŠKOLENIA PRÁVA A ZÁKONOV

S cieľom zvýšenia právneho povedomia sme pre Vás pripravili školenia, ktoré Vám pomôžu efektívne sa zorientovať v právnom systéme a základných zákonoch SR. Predstavíme Vám základné právne normy, všeobecne záväzné predpisy, budeme sa venovať významným otázkam, s ktorými sa často stretávate v praxi. Priestor bude aj na návrhy riešenia konkrétnych situácií. 

 

Oblasť školenia:

Ochrana osobných údajov

GDPR

Správny súdny poriadok

Obchodné právo

Medicínske právo

Základy práva

Zodpovednosť za výrobok podľa Z. č. 294/1999 v automobilovom priemysle

Ochranné známky a doménové mená

Právo priemyselného vlastníctva a autorské právo

 

Cieľová skupina:

Konatelia, manažéri, HR manažéri a špecialisti, pracovníci finančného oddelenia, riadiaci pracovníci

 

KONTAKTUJTE NÁS