ŠKOLENIA PRÁVA A ZÁKONOV

Oblasť školenia:
Ochrana osobných údajov
GDPR
Správny súdny poriadok
Obchodné právo
Medicínske právo
Základy práva
Zodpovednosť za výrobok podľa Z. č. 294/1999 v automobilovom priemysle
Ochranné známky a doménové mená
Právo priemyselného vlastníctva a autorské právo

Cieľová skupina:
Konatelia, manažéri, HR manažéri a špecialisti, pracovníci finančného oddelenia, riadiaci pracovníci

 

KONTAKTUJTE NÁS