APQP/RGA Progresívne plánovanie vzniku produktu, 26.11.2019 Hlohovec

Plánovanie kvality je dôležitou súčasťou fungujúceho systému manažérstva kvality. Pre zabezpečenie bezproblémovej sériovej výroby je vhodné zaoberať sa kvalitou už vo fáze plánovania. V automobilovom priemysle a u dodávateľov pre automobilový priemysel sú už tieto štandardy dobre zapracované. Aj v iných oblastiach je možné aplikovať výhody preventívneho plánovania kvality.

Cieľ školenia                        
Naučíte sa efektívne využívať metódy plánovania kvality výrobku a tvoriť kontrolné plány. Budete schopný komplexne a efektívne plánovať procesy výroby. Naučíte sa systematizácii.

  • zistíte viac o výhodách aplikácie zaistenia stupňov zrelosti podľa VDA
  • pochopíte neustále meniace sa výzvy procesu tvorby produktov
  • spoznáte kľúčové reporty, ciele a faktory úspešnosti zaistenia stupňov zrelosti podľa VDA
  • budete schopný vytýčiť typický eskalačný proces


Cieľová skupina
Zodpovední vedúci a pracovníci, ktorí si chcú osvojiť alebo prehĺbiť poznatky v oblasti plánovania kvality.

Cena
199,- eur bez DPH

 


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)