SPC 1, MSA a FMEA 19.-20.2.2020, Banská Bystrica

Základné informácie
Školenie sme vytvorili predovšetkým pre uchádzačov o skúšku VDA 6.3, pri ktorej je vyžadovaná znalosť základných nástrojov kvality (APQP, PPAP, SPC, MSA a FMEA) minimálne v dĺžke 2 dní. Vzhľadom na odbornosť tém toto školenie realizujeme vo väčšom rozsahu čo priniesie účastníkom viac informácií k daným témam ako aj väčší priestor na kladenie otázok a diskusiu. V konečnom dôsledku sme presvedčení, že budete na skúšku VDA 6.3 dobre pripravení a získate dobrú znalostnú úroveň daných tém.

Cieľ
Cieľom školenia je podanie základných informácií pre účely oboznámenia sa s danými témami ako základnými nástrojmi kvality. 

Cieľová skupina
uchádzači o skúšku VDA 6.3

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní kurzu „SPC 1, MSA a FMEA“.

Cena pre účastníka
398,- eur bez DPH 


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)