MSA - Analýza meracích systémov 2.7.2020 Banská Bystrica


Základné informácie

Normy QS 9000, VDA a ISO/TS 16949 požadujú, aby sa na plánované kontroly kvality používali spôsobilé kontrolné prostriedky a kontrolné systémy. Ak nie je zabezpečená dôveryhodnosť kontrolného postupu a výsledkov, je nebezpečenstvo, že budú vyvodené chybné závery. Na tomto seminári budú poskytnuté metódy a postupy hodnotenia spôsobilosti kontrolných prostriedkov a kontrolných systémov. Náš skúsený lektor Vás naučí, ako samostatne a cielene tieto postupy vykonávať.

Cieľ
Naučíte sa zisťovať a vyhodnocovať spôsobilosť kontrolných prostriedkov a kontrolných systémov. Pomocou rôznych postupov budete schopní kategorizovať kontrolné prostriedky a kontrolné systémy podľa spôsobu ich použitia a plánovať ich využitie.

Doklad o absolvovaní
certifikát o absolvovaní kurzu „MSA - Analýza meracích systémov“

Cena pre účastníka
229,- eur bez DPH 


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)