Ako zvládnuť  stres / Stres manažment

  • Čo je stres, jeho vznik, spúšťače a dôsledky
  • Prevencia syndrómu vyhorenia
  • Stresové situácie a ako ich zvládnuť
  • Uvoľnenie vnútorného napätia a relaxácia
  • Budovanie pozitívneho prístupu k životu
  • Kde nájdeme oporné piliere

cieľ
Pomôcť účastníkom tréningu zvládať stresujúce situácie v práci aj v súkromí, spoznať stresujúce faktory a naučiť sa na ne reagovať, dokázať uvoľniť napätie a predísť burn out syndrómu.

cieľová skupina
Zamestnanci a manažéri zo všetkých oblastí výrobnej aj nevýrobnej sféry. Každý, kto sa v živote stretáva so stresom a hľadá účinné spôsoby, ako uvoľniť napätie.