SPC 2 - Štatistické riadenie procesu / expertné znalosti 22.-23.1.2020, Banská Bystrica


Základné informácie

Produkty sú zväčša komplexné a vyrábajú sa z veľkého množstva konštrukčných dielov. To, ako dobre môže byť vyrobený konštrukčný diel, produkt, nezávisí len od konštrukcie, alebo vývoja,  ale vo veľkej miere od ovládania podmienok vo výrobnom procese. Chyby a nedodržané znaky kvality vychádzajú často na povrch až potom, keď už prebehli vo výrobnom procese.  Pre každý podnik má preto rozhodujúcu význam poznanie  kvality procesov vo vzťahu k možným nepodarkom a možnosť rýchlo a konzekventne reagovať na základe zavedených regulačných cyklov. Na to, aby sme mohli analyzovať a vyhodnotiť najdôležitejšie ukazovatele v procese, používame štatistické nástroje, ako SPC (Štatistické riadenie procesov). Pomocou regulačných kariet sú monitorované ukazovatele procesu, aby sa zabezpečilo, že proces prebieha za ovládaných podmienok.

Cieľ
Účastníci už poznajú základy štatistického riadenia procesov (SPC- základné poznatky) a šetrenie spôsobilosti. Na základe aktuálnych predpisov (normy a smernice) Vám budú poskytnuté  potrebné expertné znalosti  v problematike SPC.  Za pomoci nášho trénera si obsah osvojíte prostredníctvom cvičení. Takto budete schopní samostatne aplikovať SPC na kritické ukazovatele a inštruovať zamestnancov o ďalšom postupe. 

Cieľová skupina
Inžinieri, technici a odborný personál z plánovania výroby a výroby, oblasti kvality, zabezpečenia kvality

Pomôcky na školení
Každý účastník musí mať k dispozícii laptop s nainštalovaným softvérom Microsoft® Excel od 2003 vyššie alebo MINITAB®.

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní kurzu „SPC 2 – Štatistické riadenie procesu“.

Cena pre účastníka
299,- eur bez DPH 


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)