Totálne produktívna údržba 12.-13.3.2020, Banská Bystrica


Základné informácie
TPM - Totálne produktívna údržba je jeden z nástrojov štíhlej výroby (Lean Production). Cieľom TPM je znižovať straty spojené so zariadením. Bez spoľahlivých technológií sa dá len ťažko zaistiť plnenie princípov totálnej kvality alebo Just-in-Time. Zavádzanie TPM je súčasťou implementácie štíhlych výrobných systémov. Preto môžeme TPM považovať za jednu zo základných schopností modernej výroby. Aplikovanie TPM, hoci v obmedzenej podobe, je v súčasnosti požadovaná aj štandardom IATF 16949 pre dodávateľov v automotive.

Aby mohli byť hodnotené prínosy programov TPM, sleduje sa kľúčový ukazovateľ OEE, Overall Equipment Efficiency (celková efektivita zariadenia), ktorý charakterizuje tieto straty, resp. mieru využitia zariadenia s víziou
• dosahovania nulových neplánovaných prestojov
• dosahovania nulových strát rýchlosti strojov
• dosahovania nulových vád spôsobených stavom strojov

Náš odborný garant je konzultant v systémoch manažmentu - služby v oblasti optimalizácie systémov a ich procesov, lektor a auditor v odboroch systémov manažmentu ISO a IATF.

Cena školenia
329,- eur bez DPH


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)