1. marca 2024 vyjdú nové AIAG príručky

APQP Advanced Product Quality Planning manual 3. vydanie
Control Plan 1. vydanie

Ak v súčasnosti používate AIAG APQP 2nd Edition alebo ešte nemáte riadne implementovať metodiky APQP a kontrolného plánu vo vašej organizácii, po vydaní nových príručiek AIAG APQP a Control plan AIAG je potrebné dodržať dôležité kroky. Majte na pamäti, že každá organizácia je iná, takže kroky potrebné na úpravu vášho procesu vývoja produktu budú pravdepodobne špecifické pre vašu situáciu.
Kedy prijmú nový APQP a Plán kontroly OEM a kedy ho budú vyžadovať? Ford, General Motors a Stellantis súhlasili, že budú v projektoch akceptovať používanie nového APQP a Plánu kontroly ihneď po zverejnení. Zároveň pravdepodobná doba implementácie zo strany General Motors je 6 mesiacov od vydania príručiek.
QMS Slovakia ihneď po zapracovaní nových príručiek pre vás pripraví „prechodové“ školenie určené pre súčasných odborníkov v oblasti APQP, manažérov a audítorov. Školenie bude zamerané na aktualizácie a zmeny v 3. vydaní APQP, aby sa uľahčilo lepšie pochopenie toho, ako bude ovplyvnený váš program APQP, ukážeme si príklady nových prvkov a podrobnejšie preskúmame manažérsku stránku APQP.

ODPORÚČANIA V KROKOCH:
1. Zoznámenie sa s novými príručkami. Aj keď sa veľa vecí skutočne zmenilo, niektoré zostávajú rovnaké.
2. Identifikácia všetkých organizačných medzier, ktoré je potrebné vyriešiť, aby sa splnili nové požiadavky.
3. Realizácia školenia našim expertom pre tých pracovníkov, ktorí majú vplyv na rozvoj a podporu APQP a Plánov kontroly.
4. Prehodnotenie nástroja analýzy nedostatkov a vytvorenie plánu implementácie pre konkrétny „nový pilotný projekt APQP a plánu kontroly“. Zváženie „načasovania prijatia“ predpísané vašimi zákazníkmi.
5. Implementácia „nového pilotného projektu APQP a plánu kontroly“ a zaznamenávanie získaných poznatkov (veci sa pokazili, výhody) o používaní novej metodológie.
6. Štandardizovanie vašich aktivít v oblasti vývoja produktov, aby ste podporili aplikáciu nových metodológií, s osobitným zameraním na riadenie procesu vývoja produktu.
7. Aplikácia prístupu neustáleho zlepšovania vo vašich APQP novej generácie a vytvorenie z plánu kontroly živé dokumenty.

Toto aktualizované tretie vydanie odráža najnovšie priemyselné štandardy a najlepšie postupy v oblasti riadenia kvality. Zameriava sa na „prečo“ za „čo“ a „kedy“ a zaoberá sa tým, ako zlepšiť úspešné uvedenie nových produktov na trh, s aktualizáciami, ktoré odzrkadľujú agilný manažment produktov, a novými sekciami o získavaní zdrojov, manažmente zmien, metrikách programu APQP a plány na zmiernenie hodnotenia rizík.
V prípade, že plánujete tieto nové vydania príručiek AIAG zaradiť do plánu vzdelávania, vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku. Tešíme sa na spoluprácu.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.