Workshopy a teória do praxe

Keďže disponujeme špičkovými expertmi s mnohoročnými priamymi skúsenosťami a zároveň vieme, že jedným z najzávažnejších nedostatkov je práve aplikácia teoretických základov do praxe, čo v konečnom dôsledku veľmi limituje hodnovernosť výsledkov pracovnej sily, ponúkame exkluzívnu a zásadnú pomoc vo forme workshopov zameraných priamo na konkrétne procesy. Tematicky ide o zásadné záležitostí z oblasti procesných a produktových auditov, samozrejmosťou sú praktické aplikácie systémových okruhov a to najmä čo sa týka IATF 16949 z nej vyplývajúcich Core tools. Zásadnou oblasťou sú aj Špecifické požiadavky zákazníkov, kde je nutné poznať a vychádzať z konkrétnych portálov toho ktorého zákazníka, keďže tieto sú diferentného charakteru. Z našej strany je to poskytnutie workshopov pre zákazníkov VW Group, Daimler, BMW, Ford, JLR atď.

Školenia sú dôležité a tiež ich realizujeme, ale bez súčasnej aplikácie v praxi, sa žiaľ v mnohých prípadoch míňajú účinkom. Účastníci potrebujú vidieť exaktnú mieru prepojenia teórie s praxou, čo býva mnohokrát vytknuté počas auditov. Nesmie ísť len o papierové doloženie absolvovania školení, i keď je to samozrejme relevantné a nespochybniteľné. Realizácia konkrétnych pokynov, teoretických postulátov do praxe je úplne iná dimenzia, o čom nás presviedčajú mnohé takéto dopyty. Účastníci považujú naše workshopy za zaujímavé, účelné i prospešné zároveň, preto nás neváhajte kontaktovať.

Dané ako je uvedené vyššie nie je možné vykonať bez špičkových expertov, ktorí poznajú problematiku „zvnútra“ a to dokonale, navyše musia mať v sebe zakódované prirodzené zručnosti lektora aj praktika. Radi Vám pripravíme ponuku podľa Vašich potrieb. Neváhajte nás kontaktovať.