CQI štandardy

CQI je skratka pre Continuous Quality Improvement, čiže neustále zlepšovanie kvality. Zavedením štandardov CQI vytvorila spoločnosť AIAG systém riadenia procesov pre špeciálne procesy v celom dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu s cieľom znížiť mieru chybovosti. Povinnosť spĺňať normy CQI vychádza z normy IATF 16949 a zakladá sa výlučne na požiadavkách zákazníka. 

"Kvalita nie je súčasný stav, je to proces zlepšovania."

Normy CQI sa uplatňovali pôvodne iba v amerických OEM, ale vďaka vysokej orientácii na procesy ako aj vysokému stupňu konkretizácie a dobrej použiteľnosti sa postupne rozširujú na celosvetový automobilový priemysel. Naša spoločnosť Vám vie zabezpečiť školenia týchto štandardov:

 • CQI-8 Layered Process Audit „Viacúrovňový audit“
 • CQI-9 Special Process: Heat Treat System Assessment "Hodnotenie tepelného spracovania“
 • CQI-11 Special Process: Plating System Assessment " Hodnotenie systému galvanického pokovovania“
 • CQI-12 Special Process: Coating System Assessment "Hodnotenie systémov povrchových úprav“
 • CQI-14 Automotive Warranty Assessment „Hodnotenie automobilových záruk“
 • CQI-15 Special Process: Welding System Assessment „Hodnotenie procesov zvárania“
 • CQI-17-2 Special Process: Electronic Assembly Manufacturing-Soldering „Spájkovanie pri výrobe elektronických zostáv“
 • CQI-19 Sub-Tier Supplier Management Process Guideline „Proces riadenia Sup-Tier dodávateľov“
 • CQI-20 Effective Problem Solving Practitioner Guide "Praktická príručka Efektívneho riešenia problémov“
 • CQI-22 Cost of Poor Quality Guide „Príručka Ceny nízkej kvality“
 • CQI 23-2 Special Process: Hodnotenie procesov formovania plastov
 • CQI-27 Special Process: Casting System Assessment „Hodnotenie systému odlievania“
 • CQI-28 Traceability Guideline „Príručka sledovateľnosti“
 • CQI-29 Special Process: Brazing System Assessment "Hodnotenie systému spájkovania“
 • CQI-30 Special Process: Rubber Processing System Assessment "Hodnotenie systému spracovania gumy“


Referencie zákazníkov

 • "Chcel by som sa Vám poďakovať za progresívnu prednášku a spoločnú komunikáciu k Layered auditom. Myslím, že aj samotné hodnotenie to ukázalo."
  HYDAC Electronic s.r.o., školenie CQI-8
 • "Ďakujem za školenie a moje očakávania z témy boli naplnené i vďaka skúsenému lektorovi."
  LEONI Slovakia, spol. s r.o., školenie CQI-15, CQI-17, CQI-23
 • "Shopfloor aktivity mali pre nás najväčší prínos. Hodnotím veľmi pozitívne praktický výklad a skúsenosti školiteľa."
  MAR SK, s.r.o., školenie CQI-12
 • „Ďakujem za super školenie“
 • "Na to, že som nemal žiadne informácie o CQI štandardoch, som, v kamarátskej atmosfére výborne odprezentovaného školenia fundovaným lektorom, bohatší o nové vedomosti o CQI 23, ktoré už len treba za čerstva zrealizovať v praxis pri audite."
 • „Vysvetlene podla potreby. Otazky zodpovedane. Prakticka cast uskutocnena teoreticky. V pripade potreby je mozne kontaktovat skolitela aj neskor pre usmernenie = doskolenie pri audite v praxi“
  GGB Slovakia, s.r.o., 25. 2. 2022 školenie CQI 23 

 CQI štandardy prehľad

 

 

CQI-8

IN HOUSE

CQI-9 

IN HOUSE

CQI-11 

IN HOUSE

CQI-12

IN HOUSE

CQI-14

IN HOUSE

CQI-15

IN HOUSE 

CQI-17-2

IN HOUSE 

CQI-19

IN HOUSE 

CQI-20

IN HOUSE 

CQI-22

IN HOUSE 

CQI-23-2 

IN HOUSE

CQI-27 

IN HOUSE

CQI-28 

IN HOUSE

CQI-29 

IN HOUSE

CQI-30 

IN HOUSE