Blog

Aktuálne informácie z nášho newslettera.

1. marca 2024 vyjdú nové AIAG príručky

APQP Advanced Product Quality Planning manual 3. vydanie
Control Plan 1. vydanie

TOP 10 rebríček tréningov kvality v roku 2023

Aj v roku 2023 sme vyhodnotili TOP 10 rebríček školení kvality. Je pre nás nesmiernym potešením, že nám neustále prejavujete dôveru a počet školení prevýšil rok minulý. 

Flow Chart, PFMEA & Control Plan

Predstavujeme vám pokročilý tréningový program v oblasti Flow Chart, procesnej FMEA a plánu kontroly, ktorý podrobne vysvetľuje požiadavky Jaguar Land Rover. Tieto musí dodávateľ rešpektovať pri vývoji a predkladaní týchto výstupov projektu v aplikácii eAPQP. Školenie kladie dôraz nielen na vysvetlenie jednotlivých dokumentov, ale hlavne na potrebu ich efektívneho prepojenia.

ISO/IEC 27001:2022, 3. vydanie

Systémy riadenia informačnej bezpečnosti

Už viac ako dve desaťročia je norma ISO 27001 zavedeným základom pre systémy riadenia informačnej bezpečnosti.

VDA 5 Analýza systémov merania, 3. vydanie

Pre lepšiu použiteľnosť v praxi bolo v roku 2021 vypracované 3. vydanie pod novým názvom „Procesy merania a skúšania, vhodnosť, plánovanie a manažment” ktoré kladie dôraz na zrozumiteľnosť metodiky VDA.

Úvod do Lean Six Sigma

Lean Six Sigma je nástroj k neustálemu zlepšovaniu, ktorý sa zameriava na odstraňovanie tých činností z procesov, ktoré nepridávajú žiadnu hodnotu tzv. procesný odpad, pričom sa zachovajú kľúčové výstupy z procesov.

Reverzná FMEA

Reverzná FMEA slúži ako preventívny nástroj kvality, ktorý umožňuje overiť aktuálny stav procesnej FMEA, identifikovať akcie na zníženie miery rizika a identifikovať nové potenciálne poruchy. Procesná FMEA je kľúčový nástroj v každom projekte. V priebehu celého trvanie projektu je dôležité udržať jeho správnosť a funkčnosť.

AIAG CQI štandardy

V posledných rokoch evidujeme rastúci záujem o školenia CQI štandardov, zvlášť o špeciálne procesy súvisiace so zváraním, s tepelným spracovaním, pokovovaním, formovania plastov, spájkovaním, či s hodnotením systému povrchových úprav. 

Maturity Level Assurance for new parts (MLA / RGA)

Dovoľujeme si Vás informovať, že začíname školiť nové aktuálne vydanie normy pre zabezpečenie úrovne zrelosti nových dielov:
Maturity Level Assurance for new parts (MLA / RGA)
Metódy, kritériá merania, dokumentácia, podľa 3. vydania z júna 2022

skcsende