Blog

Aktuálne informácie z nášho newslettera.

Recertifikácia externých audítorov procesu

 

Pre obnovenie certifikátu a predĺženie platnosti karty audítora po 3 rokoch majú licenční partneri VDA QMC stanovené nasledovné požiadavky:

Ergonómia a zlepšovanie procesov

Plytvanie môžeme definovať ako všetko, čo zvyšuje náklady výrobku alebo služby, bez toho aby to pre zákazníka prinášalo vyššiu hodnotu. Eliminujte plytvanie a získajte konkurenčnú výhodu.  

ISO 50001:2018

Norma ISO 50001 Energetický manažment bola vyvinutá špeciálne pre organizácie, ktoré sa rozhodli zlepšovať hospodárenie s energiami. Má uplatnenie vo všetkých odvetviach. Rovnako ako známa norma ISO 9001 je založená na neustálom zdokonaľovaní systému riadenia. Jej certifikácia nie je povinná, avšak vzhľadom na výhody, ktoré jej zavedenie organizácii prinesenie, je voľbou, pre mnohé veľké aj malé spoločnosti. 

ISO 19011:2018

Norma ISO 19011 je štandardizovaný rámec v podobe súboru usmernení (nie požiadaviek) na zostavenie štruktúry auditov systému riadenia. Je zosúladená so spoločnou štruktúrou, ktorú používajú systémy riadenia ISO, a tým uľahčuje integráciu viacerých systémov riadenia použitím existujúcich znalostí a krokov potrebných na implementáciu. 

D/TLD prepojenie teórie s praxou

 

Exkluzívny workshop o praktickom používaní D/TLD charakteristík a čítaní technických výkresov a technických špecifikácií. 

Online kvíz CoreTools - zvládnete ho?

 

Aký náročný je online kvíz Automotive Core Tools pre audítorov VDA 6.3 a IATF 16949?

Audit IATF a nápravné opatrenia

 

Stresuje Vás blížiaci sa audit? Pozrime sa naň trochu inak, tentokrát pozitívne...

Management Systems Package 3 in 1

 

Medzi najbežnejšie normy, ktoré majú svoje uplatnenie v automobilovom priemysle, patria okrem IATF 16949 aj ISO 14001, ISO 45001 a ISO 19011.

AIAG CQI štandardy


CQI je skratka pre Continuous Quality Improvement, čiže neustále zlepšovanie kvality. Zavedením štandardov CQI vytvorila spoločnosť AIAG systém riadenia procesov pre špeciálne procesy v celom dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu s cieľom znížiť mieru chybovosti. Povinnosť spĺňať normy CQI vychádza z normy IATF 16949 a  zakladá sa výlučne na špecifických požiadavkách zákazníka.

skende