DRSNOSŤ POVRCHU parametre a ich význam

Je ďalšie zo série školení v oblasti technickej dokumentácie výrobku a prehĺbenia znalostí.
Školenie je určené pracovníkom z technickej profesie, ktorí sa stretávajú s výkresmi a s predpisovaním odchýlok drsnosti.

Na školení sa zameriame na problematiku geometrických tolerancií drsnosti povrchu podľa novej normy z roku 2022, v zmysle čo znamenajú jednotlivé špecifikácie povrchovej štruktúry v technickej dokumentácii výrobku (značky a symboly) aplikované na výkresoch, ktoré sú tolerované podľa ISO GPS (Geometrical Product Specifications).

Viac o školení a obsah