skcsende

Blog

Aktuálne informácie z nášho newslettera.

ISO 19011:2018

Norma ISO 19011 je štandardizovaný rámec v podobe súboru usmernení (nie požiadaviek) na zostavenie štruktúry auditov systému riadenia. Je zosúladená so spoločnou štruktúrou, ktorú používajú systémy riadenia ISO, a tým uľahčuje integráciu viacerých systémov riadenia použitím existujúcich znalostí a krokov potrebných na implementáciu. 

D/TLD prepojenie teórie s praxou

 

Exkluzívny workshop o praktickom používaní D/TLD charakteristík a čítaní technických výkresov a technických špecifikácií. 

Online kvíz CoreTools - zvládnete ho?

 

Aký náročný je online kvíz Automotive Core Tools pre audítorov VDA 6.3 a IATF 16949?

Audit IATF a nápravné opatrenia

 

Stresuje Vás blížiaci sa audit? Pozrime sa naň trochu inak, tentokrát pozitívne...

Management Systems Package 3 in 1

 

Medzi najbežnejšie normy, ktoré majú svoje uplatnenie v automobilovom priemysle, patria okrem IATF 16949 aj ISO 14001, ISO 45001 a ISO 19011.

AIAG CQI štandardy


CQI je skratka pre Continuous Quality Improvement, čiže neustále zlepšovanie kvality. Zavedením štandardov CQI vytvorila spoločnosť AIAG systém riadenia procesov pre špeciálne procesy v celom dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu s cieľom znížiť mieru chybovosti. Povinnosť spĺňať normy CQI vychádza z normy IATF 16949 a  zakladá sa výlučne na špecifických požiadavkách zákazníka.

Emocionálna pohoda tímu

Covid-19 je doslova záťažovým testom pre jednotlivcov, tímy a organizácie. Súčasná kríza vyzýva manažérov, aby zvýšili informovanosť o duševnom zdraví svojho tímu a zabránili tomu, aby ich tímy porazil stres. 

LEAN manažment

Lean je súbor metód riadenia, ktorý je založený na niekoľkých základných princípoch. Hlavným cieľom je priniesť trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach. Dôraz sa kladie na elimináciu nepotrebných krokov (odpadu) v procese, ktoré neprinášajú zákazníkovi pridanú hodnotu.

 

VDA 2/PPF 6. vydanie 2020

Spoločnosť VDA QMC uviedla v apríli 2020 na trh nové 6. vydanie VDA 2 (PPF) Proces schvaľovania výrobných procesov a výrobkov, ktoré pojednáva a o kontrole nových dielov.  Pred začiatkom sériovej výroby musia dodávatelia interne a preukázať zákazníkom, že ich produkt a  pridružené procesy spĺňajú všetky potrebné kvalitatívne požiadavky.

 

skcsende