Blog

Aktuálne informácie z nášho newslettera.

Správa dát o materiáloch aj pre elektronické komponenty

IMDS je medzinárodný systém pre správu dát o materiáloch v reťazci dodávateľov automobilového priemyslu. Školenie prebieha vo verzii 13.0 zo dňa 19.5.2021.

V 7/2021 vyšlo aktualizované vydanie IATF 16949:2016 – Sanctioned Interpretations. Ich účinnosť je v 8 - 11/2021.

Príprava zákazníka na certifikáciu TISAX.

Žiadanou časťou služieb QMS Slovakia je príprava zákazníka pred certifikáciou TISAX. Od roku 2018 všetky spoločnosti, ktoré chcú pracovať pre zákazníkov v nemeckom automobilovom priemysle, potrebujú certifikát TISAX. QMS Slovakia poskytuje spoľahlivú prípravu pred certifikačným procesom TISAX.

Konzultácia / poradenstvo na certifikačný audit IATF 16949:2016

Certifikácia IATF 16949 garantuje dôveryhodnosť a spoľahlivosť firmy ako dodávateľa a poskytuje spoločnosti konkurenčnú výhodu v prípade získavania kontraktov na lokálnej rovnako ako aj globálnej úrovni. IATF 16949 certifikát potvrdzuje, že vaša spoločnosť bola auditovaná podľa požiadaviek tohto štandardu a príslušné špecifické požiadavky zákazníkov sú plnené.

Recertifikácia externých audítorov procesu

 

Pre obnovenie certifikátu a predĺženie platnosti karty audítora po 3 rokoch majú licenční partneri VDA QMC stanovené nasledovné požiadavky:

Ergonómia a zlepšovanie procesov

Plytvanie môžeme definovať ako všetko, čo zvyšuje náklady výrobku alebo služby, bez toho aby to pre zákazníka prinášalo vyššiu hodnotu. Eliminujte plytvanie a získajte konkurenčnú výhodu.  

ISO 50001:2018

Norma ISO 50001 Energetický manažment bola vyvinutá špeciálne pre organizácie, ktoré sa rozhodli zlepšovať hospodárenie s energiami. Má uplatnenie vo všetkých odvetviach. Rovnako ako známa norma ISO 9001 je založená na neustálom zdokonaľovaní systému riadenia. Jej certifikácia nie je povinná, avšak vzhľadom na výhody, ktoré jej zavedenie organizácii prinesenie, je voľbou, pre mnohé veľké aj malé spoločnosti. 

ISO 19011:2018

Norma ISO 19011 je štandardizovaný rámec v podobe súboru usmernení (nie požiadaviek) na zostavenie štruktúry auditov systému riadenia. Je zosúladená so spoločnou štruktúrou, ktorú používajú systémy riadenia ISO, a tým uľahčuje integráciu viacerých systémov riadenia použitím existujúcich znalostí a krokov potrebných na implementáciu. 

D/TLD prepojenie teórie s praxou

 

Exkluzívny workshop o praktickom používaní D/TLD charakteristík a čítaní technických výkresov a technických špecifikácií. 

skcsende