Blog

Aktuálne informácie z nášho newslettera.

Emocionálna pohoda tímu

Covid-19 je doslova záťažovým testom pre jednotlivcov, tímy a organizácie. Súčasná kríza vyzýva manažérov, aby zvýšili informovanosť o duševnom zdraví svojho tímu a zabránili tomu, aby ich tímy porazil stres. 

LEAN manažment

Lean je súbor metód riadenia, ktorý je založený na niekoľkých základných princípoch. Hlavným cieľom je priniesť trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach. Dôraz sa kladie na elimináciu nepotrebných krokov (odpadu) v procese, ktoré neprinášajú zákazníkovi pridanú hodnotu.

 

VDA 2/PPF 6. vydanie 2020

Spoločnosť VDA QMC uviedla v apríli 2020 na trh nové 6. vydanie VDA 2 (PPF) Proces schvaľovania výrobných procesov a výrobkov, ktoré pojednáva a o kontrole nových dielov.  Pred začiatkom sériovej výroby musia dodávatelia interne a preukázať zákazníkom, že ich produkt a  pridružené procesy spĺňajú všetky potrebné kvalitatívne požiadavky.

 

Zmocnenec za bezpečnosť a zhodu produktu

Požiadavka na bezpečnosť produktu sa stala súčasťou špecifických požiadaviek všetkých OEM a je integrovaná v IATF 16949. Bola definovaná nová úloha "Zmocnenec za bezpečnosť a zhodu produktu (PSCR)". Kurz nadväzuje na úlohy "Zmocnenca za bezpečnosť produktu (PSB)".

8 strát



Naplánujte si s nami školenie 8 strát v procesoch podľa MUDA. Pojem plytvanie je jeden zo základov budovania štíhlych výrobných procesov. V súčasných podmienkach sa spája hlavne s budovaním koncepcie Lean alebo s implementáciou filozofie Kaizen do podnikových procesov.

ŠKOLENIA PRÁVA A ZÁKONOV

S cieľom zvýšenia právneho povedomia sme pre Vás pripravili školenia, ktoré Vám pomôžu efektívne sa zorientovať v právnom systéme a základných zákonoch SR. Predstavíme Vám základné právne normy, všeobecne záväzné predpisy, budeme sa venovať významným otázkam, s ktorými sa často stretávate v praxi. Priestor bude aj na návrhy riešenia konkrétnych situácií. 

Softskills školenia



Málo našich zákazníkov o nás vie, že sa venujeme vo veľkej miere aj softskills školeniam. V auguste sme odštartovali veľkú sériu školení pre nášho zmluvného zákazníka ZKW Slovakia s.r.o. Prvá téma, ktorej sa intenzívne venujeme je Škola majstrov. 

Fotogaléria Seminár "Nadchádzajúce zmeny v novej FMEA"

Fotogaléria zo seminára "Nadchádzajúce zmeny v novej FMEA", ktorý sme realizovali 27.6.2019 v Beladiciach.

Preklady a tvorba technickej dokumentácie

Správnosť a presnosť technickej dokumentácie je kľúčová. Pri bežnej dennej operatíve v organizácií, ktorá pôsobí v priemyselnom odvetví, ako napríklad automobilový priemysel, elektrotechnický priemysel, ale aj v mnohých iných odvetviach, je však tvorba, prípade preklad technickej dokumentácie náročná, kapacitne takmer neuskutočniteľná.

skende