Blog

Aktuálne informácie z nášho newslettera.

Špecifické požiadavky zákazníka JLR

Preškolíme vašich pracovníkov zodpovedných za spoluprácu s vašimi zákazníkmi, aby pochopili požiadavky zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Špecifické požiadavky zákazníka ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu. Školenie je určené pre špecialistov z úseku kvality, procesných inžinierov, technológov, produktových aj projektových manažérov a riadiacich pracovníkov zo všetkých oblastí.

Aplikované SPC a MSA

  • Zlepšite výkonnosť svojho systému riadenia kvality tým, že využijete základy SPC, ako sú SPC a MSA navzájom prepojené a základné nástroje / techniky pre SPC aj MSA.
  • Vypracujte a vykonajte plány na implementáciu SPC a MSA vrátane tých nástrojov / techník, ktoré sú použiteľné pre rôzne okolnosti.
  • Vypočítajte a interpretujte podľa krokov v manuáloch SPC a MSA.

3 ÚROVNE FMEA ŠKOLENÍ PODĽA CIEĽOVÝCH SKUPÍN

Školenie FMEA ponúkame vo viacerých verziách. Dôležité je poznať cieľovú skupinu účastníkov, ich znalostnú úroveň a prax.

 

ZÚČASTNITE SA ODBORNÉHO SEMINÁRA: „NADCHÁDZAJÚCE ZMENY V NOVEJ FMEA“

 

85
Spokojných klientov
205
Zrealizovaných školení
1854
Preškolených ľudí
sken