Úvod do Lean Six Sigma

Lean Six Sigma je nástroj k neustálemu zlepšovaniu, ktorý sa zameriava na odstraňovanie tých činností z procesov, ktoré nepridávajú žiadnu hodnotu tzv. procesný odpad, pričom sa zachovajú kľúčové výstupy z procesov.

Náš jednodňový kurz má za cieľ predstaviť Lean Six Sigma, ako môžu nápady, metódy, nástroje, programové štruktúry a úlohy pomôcť firme splniť ich ciele. Absolventi kurzu budú mať dobré základné znalosti o Lean Six Sigma a urobia prvý krok k tomu, aby sa stali členom tímu organizačných zmien.

Cieľom školenia je

  • pochopenie Lean Six Sigma a výhod, ktoré poskytuje
  • rozpoznať kľúčové atribúty programu Lean Six Sigma vrátane metód, rámcov a nástrojov
  • dôležitosť údajov ako kľúčový kameň neustáleho zlepšovania pre správne rozhodovanie
  • pochopenie súladu Lean Six Sigma s inými systémami manažérstva kvality
  • získanie návodu na implementáciu Lean Six Sigma vo vašej vlastnej organizácii

Školenie je vhodné pre každého, kto sa chce naučiť, ako môže prijatie techník neustáleho zlepšovania založených na Lean a Six Sigma pomôcť organizácii zefektívniť činnosti, znížiť plytvanie a vyvinúť procesy, ktoré dôsledne dosahujú alebo prekračujú ciele a očakávania zákazníkov.


Obsah

• Vysvetlenie metodológie Lean Six Sigma a výhod, ktoré môže vaša organizácia získať
• Diskusia o kľúčových nápadoch a vzorových nástrojoch Lean Six Sigma
• Aké sú výhody rozhodovania založeného na údajoch
• Ako úspešne implementovať program Lean Six Sigma
• Prepojenie Lean Six Sigma s inými systémami založenými na kvalite, ako je ISO 9001:2015

Úvodné školenie k Lean Six Sigma je vhodné naplánovať pre vybranú skupinu vašich pracovníkov. V cene skupinového školenia sú zahrnuté školiace materiály v tlačenej forme pre každého účastníka. Školenie prebieha v priestoroch zákazníka v rámci celého dňa (spravidla od 8:30 do 16:00) vrátane prestávok. V časovom harmonograme sa počíta s krátkymi prestávkami a s 30-minútovou obednou prestávkou.
Po úspešnom absolvovaní školenia získajú účastníci Certifikát o absolvovaní kurzu “Úvod do Lean Six Sigma”

V prípade doplňujúcich informácií nás neváhajte kontaktovať. Radi vám vypracujeme cenovú ponuku.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.