AIAG CQI štandardy

V posledných rokoch evidujeme rastúci záujem o školenia CQI štandardov, zvlášť o špeciálne procesy súvisiace so zváraním, s tepelným spracovaním, pokovovaním, formovania plastov, spájkovaním, či s hodnotením systému povrchových úprav. 

Členstvo QMS Slovakia v spoločnosti AIAG, ktorá vytvorila systém riadenia procesov, zaisťuje našim špecialistom tú najlepšiu prípravu. Členstvo v AIAG nám garantuje prístup k aktuálnym formulárom ku každému hodnoteniu špeciálneho procesu tak, aby boli splnené aktuálne požiadavky kladené na jednotlivé audity.


Naša spoločnosť realizuje školenia týchto štandardov:
CQI-8 Layered Process Audit „Viacúrovňový audit“
CQI-9-4 Special Process: Heat Treat System Assessment "Hodnotenie tepelného spracovania“
CQI-11 Special Process: Plating System Assessment " Hodnotenie systému galvanického pokovovania“
CQI-12-3 Special Process: Coating System Assessment "Hodnotenie systémov povrchových úprav“
CQI-14-4 Automotive Warranty Assessment „Hodnotenie automobilových záruk“
CQI-15-2 Special Process: Welding System Assessment „Hodnotenie procesov zvárania“
CQI-17-2 Special Process: Electronic Assembly Manufacturing-Soldering „Spájkovanie pri výrobe elektronických zostáv“
CQI-19 Sub-Tier Supplier Management Process Guideline „Proces riadenia Sup-Tier dodávateľov“
CQI-20-2 Effective Problem Solving Practitioner Guide "Praktická príručka Efektívneho riešenia problémov“
CQI-21 Effective Problem Solving Leader Guide „Líderská príručka pre Efektívne riešenia problémov“
CQI-22 Cost of Poor Quality Guide „Príručka Ceny nízkej kvality“
CQI 23-2 Special Process: Hodnotenie procesov formovania plastov
CQI-27 Special Process: Casting System Assessment „Hodnotenie systému odlievania“
CQI-28 Traceability Guideline „Príručka sledovateľnosti“
CQI-29 Special Process: Brazing System Assessment " Hodnotenie systému spájkovania“
CQI-30 Special Process: Rubber Processing System Assessment "Hodnotenie systému spracovania gumy“

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a radi Vám pošleme ponuku školenia len pre skupinu vašich pracovníkov, pričom sa školenie môže konať prezenčne vo vašich priestoroch, alebo on-line. Školenia CQI štandardov sú vhodné pre členov tímu zapojených do systému riadenia vybraného procesu.

Viac informácií k jednotlivým štandardom nájdete v linke https://qms.sk/index.php/services-2

 CQI štandardy prehľad

 

Kontaktujte nás