AIAG CQI štandardy


CQI je skratka pre Continuous Quality Improvement, čiže neustále zlepšovanie kvality. Zavedením štandardov CQI vytvorila spoločnosť AIAG systém riadenia procesov pre špeciálne procesy v celom dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu s cieľom znížiť mieru chybovosti. Povinnosť spĺňať normy CQI vychádza z normy IATF 16949 a  zakladá sa výlučne na špecifických požiadavkách zákazníka.

"Kvalita nie je súčasný stav, je to proces zlepšovania."

Normy CQI sa uplatňovali pôvodne iba pri amerických OEM, ale vďaka vysokej orientácii na procesy ako aj vysokému stupňu konkretizácie a dobrej použiteľnosti sa postupne rozširujú na celosvetový automobilový priemysel.

Naša spoločnosť Vám vie zabezpečiť školenia týchto štandardov:
CQI-8   Viacúrovňový audit
CQI-12 Hodnotenie systémov povrchových úprav
CQI-14 Hodnotenie automobilových záruk
CQI-15 Hodnotenie procesov zvárania
CQI-23 Hodnotenie procesov formovania plastov

Referencia:
"Chcel by som sa Vám poďakovať za progresívnu prednášku a spoločnú komunikáciu k Layered auditom. Myslím, že aj samotné hodnotenie to ukázalo."
Ing. Milan Medvecký, HYDAC Electronic s.r.o., 6.7.2020, školenie CQI-8


Kontaktujte nás