Blog

Aktuálne informácie z nášho newslettera.

Online kvíz CoreTools - zvládnete ho?

 

Aký náročný je online kvíz Automotive Core Tools pre audítorov VDA 6.3 a IATF 16949?

Audit IATF a nápravné opatrenia

 

Stresuje Vás blížiaci sa audit? Pozrime sa naň trochu inak, tentokrát pozitívne...

Management Systems Package 3 in 1

 

Medzi najbežnejšie normy, ktoré majú svoje uplatnenie v automobilovom priemysle, patria okrem IATF 16949 aj ISO 14001, ISO 45001 a ISO 19011.

Emocionálna pohoda tímu

Covid-19 je doslova záťažovým testom pre jednotlivcov, tímy a organizácie. Súčasná kríza vyzýva manažérov, aby zvýšili informovanosť o duševnom zdraví svojho tímu a zabránili tomu, aby ich tímy porazil stres. 

LEAN manažment

Lean je súbor metód riadenia, ktorý je založený na niekoľkých základných princípoch. Hlavným cieľom je priniesť trvalé zlepšovanie vo všetkých oblastiach. Dôraz sa kladie na elimináciu nepotrebných krokov (odpadu) v procese, ktoré neprinášajú zákazníkovi pridanú hodnotu.

 

VDA 2/PPF 6. vydanie 2020

Spoločnosť VDA QMC uviedla v apríli 2020 na trh nové 6. vydanie VDA 2 (PPF) Proces schvaľovania výrobných procesov a výrobkov, ktoré pojednáva a o kontrole nových dielov.  Pred začiatkom sériovej výroby musia dodávatelia interne a preukázať zákazníkom, že ich produkt a  pridružené procesy spĺňajú všetky potrebné kvalitatívne požiadavky.

 

Referencie - povedali o nás

Referencie zo zrealizovaných školení AIAG-VDA FMEA za obdobie 10-12/2019
„Vyjadrujem spokojnosť. Lektor je v danej oblasti max. znalý témy. Aj cvičenia boli super.“
„Výborné školenie – dôvodom bola schopnosť lektora podať a vysvetliť danú tému.“

Zmocnenec za bezpečnosť a zhodu produktu

Požiadavka na bezpečnosť produktu sa stala súčasťou špecifických požiadaviek všetkých OEM a je integrovaná v IATF 16949. Bola definovaná nová úloha "Zmocnenec za bezpečnosť a zhodu produktu (PSCR)". Kurz nadväzuje na úlohy "Zmocnenca za bezpečnosť produktu (PSB)".

8 strátNaplánujte si s nami školenie 8 strát v procesoch podľa MUDA. Pojem plytvanie je jeden zo základov budovania štíhlych výrobných procesov. V súčasných podmienkach sa spája hlavne s budovaním koncepcie Lean alebo s implementáciou filozofie Kaizen do podnikových procesov.

skcsende