skcsende

Blog

Aktuálne informácie z nášho newslettera.

Referencie - povedali o nás

Referencie zo zrealizovaných školení AIAG-VDA FMEA za obdobie 10-12/2019
„Vyjadrujem spokojnosť. Lektor je v danej oblasti max. znalý témy. Aj cvičenia boli super.“
„Výborné školenie – dôvodom bola schopnosť lektora podať a vysvetliť danú tému.“

Zmocnenec za bezpečnosť a zhodu produktu

Požiadavka na bezpečnosť produktu sa stala súčasťou špecifických požiadaviek všetkých OEM a je integrovaná v IATF 16949. Bola definovaná nová úloha "Zmocnenec za bezpečnosť a zhodu produktu (PSCR)". Kurz nadväzuje na úlohy "Zmocnenca za bezpečnosť produktu (PSB)".

8 strátNaplánujte si s nami školenie 8 strát v procesoch podľa MUDA. Pojem plytvanie je jeden zo základov budovania štíhlych výrobných procesov. V súčasných podmienkach sa spája hlavne s budovaním koncepcie Lean alebo s implementáciou filozofie Kaizen do podnikových procesov.

ŠKOLENIA PRÁVA A ZÁKONOV

S cieľom zvýšenia právneho povedomia sme pre Vás pripravili školenia, ktoré Vám pomôžu efektívne sa zorientovať v právnom systéme a základných zákonoch SR. Predstavíme Vám základné právne normy, všeobecne záväzné predpisy, budeme sa venovať významným otázkam, s ktorými sa často stretávate v praxi. Priestor bude aj na návrhy riešenia konkrétnych situácií. 

Softskills školeniaMálo našich zákazníkov o nás vie, že sa venujeme vo veľkej miere aj softskills školeniam. V auguste sme odštartovali veľkú sériu školení pre nášho zmluvného zákazníka ZKW Slovakia s.r.o. Prvá téma, ktorej sa intenzívne venujeme je Škola majstrov. 

Fotogaléria Seminár "Nadchádzajúce zmeny v novej FMEA"

Fotogaléria zo seminára "Nadchádzajúce zmeny v novej FMEA", ktorý sme realizovali 27.6.2019 v Beladiciach.

Preklady a tvorba technickej dokumentácie

Správnosť a presnosť technickej dokumentácie je kľúčová. Pri bežnej dennej operatíve v organizácií, ktorá pôsobí v priemyselnom odvetví, ako napríklad automobilový priemysel, elektrotechnický priemysel, ale aj v mnohých iných odvetviach, je však tvorba, prípade preklad technickej dokumentácie náročná, kapacitne takmer neuskutočniteľná.

Porozumenie a implementácia APQP s PPAP

Získajte informácie o zručnostiach potrebných na implementáciu procesu APQP, vyvíjajte kontrolné plány a dokončite proces schvaľovania výroby v rámci vašej spoločnosti hladko, a efektívne. Okrem toho získajte zručnosti potrebné na dokončenie všetkých piatich fáz APQP prostredníctvom konečného výstupu vrátane metodiky kontrolného plánu a predloženia PPAP.

Aplikované SPC a MSA

  • Zlepšite výkonnosť svojho systému riadenia kvality tým, že využijete základy SPC, ako sú SPC a MSA navzájom prepojené a základné nástroje / techniky pre SPC aj MSA.
  • Vypracujte a vykonajte plány na implementáciu SPC a MSA vrátane tých nástrojov / techník, ktoré sú použiteľné pre rôzne okolnosti.
  • Vypočítajte a interpretujte podľa krokov v manuáloch SPC a MSA.
skcsende