Správa dát o materiáloch aj pre elektronické komponenty

IMDS je medzinárodný systém pre správu dát o materiáloch v reťazci dodávateľov automobilového priemyslu. Školenie prebieha vo verzii 13.0 zo dňa 19.5.2021.

Dôraz na ochranu životného prostredia a s tým spojené požiadavky na výmenu informácií o materiáloch použitých pri výrobe finálneho produktu kladú v mnohých krajinách na výrobcu v automotive stále väčšie nároky na evidenciu, uloženie a poskytovanie dát v rámci ich dodávateľského reťazca.
Koncept realizovaný v systéme IMDS využíva internetové technológie, ktoré umožňujú automobilovým výrobcom a ich dodávateľom štandardizovaný prenos dát v celom dodávateľskom reťazci - a po celom svete.

Zoznámime Vás s IMDS databázou a so špecifikáciou jednotlivých materiálov, naučíme Vás sa v nej orientovať a pracovať a správne čítať materiálový list. Počas celej prednášky sú predkladané príklady z praxe. Školenie prebieha vo verzii 13.0 zo dňa 19.5.2021 podľa poslednej revízie. Súčasťou prezentácie sú aj nové požiadavky IMDS 19 pre elektronické komponenty.

Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku IMDS online školenia len pre vašu skupinu, alebo sa zaregistrujte na najbližší termín pre verejnosť.